окт. 24 2012

Пари за нов котел на читалището все пак ще има, само че изцяло от бюджета

Прочетено675пъти

Общинският съвет отмени едно свое решение и измени друго, потвърди актуализацията на приходната и разходната част на бюджета за 2012 г., изменения направи в частта целева субсидия за капиталови разходи

Пари за нов котел на Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.” все пак ще има, те ще бъдат изцяло от бюджета. Това стана ясно вчера, информират от Общински съвет Ловеч, след като на заседанието си градският парламент отмени предишно свое решение – № 200 от 25 септември 2012 г., и измени друго – № 203 от същата дата, върнати от областния управител.

Съветниците дадоха съгласие по параграф 02-02 „Други възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения”, дейност 123 „Общински съвет”, да се прехвърли сумата от 25 000 лв по параграф 45-00 „Субсидии за организации с нестопанска цел”, функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”, като дофинансиране на делегираната от държавата дейност 738 „Читалища” на Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.” за доставка и монтаж на нов водогреен котел. След провеждане на конкурсна процедура за избор на изпълнител съгласно Закона за обществените поръчки читалището да внесе в общинския съвет отчет за изразходваните средства и възстанови по същия параграф неизразходените. Така общинският съвет с ново решение измени решение № 203 в частта на точка 6, която отмени. Той потвърди точките в решение № 203 – първа, втора, четвърта и пета, с които се приема актуализацията на приходната част и разходната част на бюджет 2012 г., актуализацията на извънбюджетните сметки и фондове и актуализираният списък на длъжностите и лицата, които имат право на разходи за пътуване през 2012 г. В новото решение общинският съвет измени точка трета от решение № 203, касаеща актуализацията на капиталовите разходи за 2012 г. По предложение на кмета Минчо Казанджиев в частта целева субсидия съветниците решиха да увеличат с 18 286 лв средствата за енергийна ефективност на ОДЗ „Слънце” за сметка на намаление със същата сума на средствата във функция ИДУ – „Основен ремонт на общинска пътна мрежа”.

На предишното заседание на общинския съвет бе решено (отмененото решение № 200) да бъдат отпуснати финансови средства за извършване на неотложен ремонт на отоплителната инсталация на читалището в размер на 9500 лв от фонд „Приватизация” – 91 %, и от бюджета на общинския съвет да се прехвърли на читалището сумата от 15 670 лв  (отменената точка 6 на решение № 203). В новото решение, касаещо предоставянето на цялата сума от 25 000 лв, съветниците вчера записаха още, че възлагат на кмета на община Ловеч да внесе актуализацията на бюджета със средствата за читалището след влизане в сила на новото решение.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%ba/

%d блогъра харесват това: