Още 287 519 лв. за лични асистенти и домашни помощници ще получи Община Ловеч

Прочетено1237пъти

lovechobshtina103121Община Ловеч ще получи допълнителен финансов ресурс в размер на 287 519 лева за социални услуги по схемата “Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Средствата ще бъдат отпуснати по проект „Устойчиво развитие на социалната икономика за социално включване на хора с увреждания в община Ловеч” след отправено искане от страна на Община Ловеч.

На 30.09.2016 г. Кмета на Община Ловеч сключи допълнително споразумение към договора по проекта, тъй като определеният първоначален бюджет се оказа недостатъчен за удовлетворяване на заявените потребности от социални услуги на лицата с увреждания в общината.

С отпуснатото ново финансиране към  “Звено за социални услуги в домашна среда“ са назначени още 31 лични асистенти и 12 домашни помощници, което позволи да се обхванат допълнително над 70 лица с увреждания и възрастни хора с ограничение или невъзможност за самообслужване. С това броят на потребителите на почасови социални услуги в домашна среда достигна над 200. Също така е увеличена почасовата заетост на майките, отглеждащи деца с увреждания, назначени на длъжност личен и социален асистент.

Срокът за изпълнение на проектните дейности е до 31.07.2017 г.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%89%d0%b5-287-519-%d0%bb%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%bd%d0%b8-%d0%bf/