Още средства от джоба на ловешкия гражданин отиват при боклука

Прочетено1348пъти

Иво Райнов

Несъмнено ролята на представителната демокрация е отстояването на гражданските права и интереси. Хората избират за да бъдат представлявани и защитавани. Особено когато става дума за парите им. Парите, събирани като такси и данъци и разходвани за публични интереси. Един от най-значимите публични разходи във всяка местна общност е за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване.

Тези разходи се одобряват от общинския съвет с нарочна план-сметка, която беше обсъждана в комисиите на съвета през миналата седмица и предстои да бъде разгледана на заседанието му, планирано за 30.11.2017. Най-голямата новина не е продължаващият ръст в общата сума по сметката (4 058 189 лева за 2018 срещу 3 819 725 лева за 2017-та година), а натоварването на гражданите да заплатят над 800 000 лева в допълнение към основните дейности по сметосъбиране, сметоизвозване, депониране, обезвреждане на отпадъците и почистване на териториите за обществено ползване.

Ще започна с най-значимата сума от 288 000 лева за изработване на работен проект за Регионална система за управление на отпадъците, включваща цялостна система за третиране на опасни и битови отпадъци, чрез изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци, компостираща инсталация и инсталация за рециклиране на строителни отпадъци. Предвижда се 2/3 от сумата да се поеме от гражданите на Ловеч, а останалата част от живущите в селата. За проектиране на площадки за компостиране и рециклиране слушам от 6-7 години. Само, че до този момент парите се търсеха от национални програми. За пръв път целият масраф по проектирането ще бъде платен от гражданите. Оставям на страна притеснително голямата сума и задавам простичък въпрос. Защо гражданите? Нима парите не могат да бъдат взети от отчисленията, трупани съгласно чл. 64 от Закона за управление на отпадъците в специална сметка в РИОСВ? Алинея 4 на същия член дава право средствата да бъдат изразходвани за изграждане на нови съоръжения и за последващи разходи по изградените инсталации и съоръжения. Съвсем като в нашия случай.

Втори смутителен факт е, че в план-сметката за 2018 година са предвидени 377 00 лева за закупуване на нова сметосъбираща техника. В план-сметката за изтичащата година бяха предвидени 200 000 лева за закупуване на камион за сметоизвозването в селата. Разходът не беше оползотворен, но както се вижда за следващата година сумата е почти удвоена. Изглежда се планира да купим свръхмодерен камион, доколкото не е казано да се предвижда купуване на друга техника.

Администрацията декларира, че депонираните на новото сметище отпадъци намаляват осезаемо. Най-логичното е да намалее сумата , която гражданите заплащат за тази услуга. Само на пръв поглед сумата обезпечаваща депонирането и обезвреждането на отпадъци за град Ловеч и 34-те населени места е малко над 260 000 лева (повече от 340 000 лева за 2017). Същевременно, обаче, от гражданите ще бъдат събрани още 183 хиляди лева за технически ремонти и подобрения на различни съоръжения на депото. Така общият разход надхвърля 440 000 лева т.е. с около 100 000 лева повече в сравнение с план-сметката за 2017. Не се наемам да кажа доколко тези ремонти са неотложни и необходими, но държа да припомня, че от месец юни функциите на оператор се изпълняват от частна фирма вместо да я възложим на местен изпълнител какъвто доскоро беше „Еко“ ЕАД.

Разходите от план-сметката се покриват със средствата, събрани от такса битови отпадъци. Сиреч гражданите и бизнесът заплащат всички разходи. Въобще не е маловажно колко. Количествата отпадъци намаляват вече няколко години, а сумата по план-сметката неизменно нараства. Да, таксата не се увеличава, но е очевидно, че гражданите и бизнекът плащат все повече за намаляващ обем на отпадъците и незадоволително качество на услугите. Май нищо ново под слънцето. Ловешките граждани плащаха цяло десетилетие прескъпо за една бандитска концесия по сметоизвозването и няколко години за финансовия комфорт на един консорциум, ловко поставен на хранилката на новото депо.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%89%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%b6%d0%be%d0%b1%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6/

%d блогъра харесват това: