Офисът на НАП в гр.Ловеч събра през 2013 година почти 6 млн. лв. повече спрямо 2012 г

Прочетено2667пъти

victornap1710121Планът за приходите е преизпълнен. Общите постъпления от данъци и осигуровки са почти 75 млн. лв.

Радосвета Коева НАП

Приходите от данъци и осигурителни вноски, събрани от офиса на НАП в гр.Ловеч за 2013 г. са с 4,5 млн. лв. повече от планираното и с 6 млн.лв. повече спрямо предходната 2012 г. Изпълнението на плана за миналата година е 106 %. Преизпълнението се дължи основно на приходите от данъци- данък върху добавената стойност, корпоративни данъци и данъци върху доходите на физическите лица, а също и от значително преизпълнение на плана за вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Постъпленията от  данък върху добавената стойност за годината са над 11 млн. лв., което е със 120 хил. лв. повече от планираното и  с 273 хил. лв. повече спрямо предходната година. Постъпленията от корпоративни данъци също са преизпълнени като сумата от 4.8 млн. лв. е  със 150 хил. лв. повече от планираното и с близо 380 хил. лв. повече спрямо 2012 г.

Известно изоставане от прогнозите се отчита при данъка върху доходите на физическите лица от трудови правоотношения. Причините за изоставането по това перо са свързани основно с промените, свързани с единната сметка, въведени от началото на 2013 г. и факта, че вноските за данък върху доходите по този повод през годината са били 11, а не 12. Значително преизпълнение има от данъка върху доходите на физическите лица по гражданските договори и от авансови вноски на едноличните търговци и свободните професии, така че като цяло от данъци върху доходите на физически лица са събрани почти 13 млн. лв., което е с 382 хил. лв. над планираното и малко над 560 хил. лв. в повече спрямо 2012 г.

 При осигурителните вноски се отчита изпълнение на планираните приходи, като значително е преизпълнението само на вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Общо постъпленията за социални и здравни вноски за периода са близо 42 млн. лв., от които около 25 млн.лв. са за държавно обществено осигуряване, 12 млн. лв. за здравно осигуряване и 5 млн.лв. за допълнително задължително пенсионно осигуряване.  Спрямо предходната година, в повече от осигуровки са събрани 1.3 млн. лв., съответно с почти  260 хил.лв. в повече здравни осигуровки, 500 хил.лв. – за държавно обществено осигуряване и 550 хил. лв. – за допълнително задължително пенсионно осигуряване, отчитат от офиса  на НАП в гр.Ловеч.

През 2013 г. възстановеният ДДС е 13.5 млн.лв., като в края на годината няма невъзстановен в срок данък, т.е. в края на 2013 г. няма т.нар. „задържан“ ДДС.

             Като цяло от офиса на НАП в Ловеч могат да се похвалят с отличен резултат в много сложна година, който се дължи както на сериозните усилия на екипа за подобряване събираемостта и насърчаване на доброволното плащане, така и на ясно изразена тенденция на  осъзната необходимост от бизнеса за коректно издължаване към държавния бюджет.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%81%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%bf-%d0%b2-%d0%b3%d1%80-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-2013-%d0%b3%d0%be%d0%b4/

1 коментар

  1. Да ама като ги светнах в София, че другаря Петър гоблена не си обявява приходите месец след това се оказа, че им дължа 40 лв. от 2001 г. които до 2011 станали 80 и кусур за здравеопазване. Е как ги изчислиха след като винаги съм бил достатъчно редовен безделник с малки месечни изключения де когато съм бил на работа. Ха сега си правете сметката дали да топите някого и на НАП.

%d блогъра харесват това: