Оферти за осъществяване на строителен надзор за ремонта на околовръстното са подали 6 фирми

Прочетено1140пъти

okolovrastno310161Отворени са офертите за строителен надзор при рехабилитацията на 48 км второкласни и третокласни пътища, които ще се финансират по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Това са близо 9 км от път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре – обходния път на Ловеч, около 10 км от път III-306 Червен бряг – Чомаковци и 30 км от път IІІ-112 Дъбова махала – Монтана.

Проектите са в 3 обособени позиции:

  • Обособена позиция 1 – Лот 16 „Път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч“. Ииндикативна стойност: 400 хил. лв. без ДДС.

Оферти за осъществяване на строителен надзор са подали:

  • Обединение „Трафик Сник“, в което участват: „Трафик Холдинг“ ЕООД и „СНИК“ ЕООД;
  • „Рутекс“ ООД;
  • „Трансконсулт-БГ“ ООД;
  • Обединение „Пътконсулт 2000-ИРД“ с участници: „Пътконсулт 2000“ ЕООД и ИРД Инженеринг С.Р.Л.“;
  • „Пътинвест-инженеринг“ АД;

„Ен Ар Консулт“ ЕООД.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%81%d1%8a%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5/