ОУ „Васил Левски“ приема партньорите си по проекта „Математиката около нас“

Прочетено1437пъти

vlevski1402160ОУ „Васил Левски“ – Ловеч, ще приеме партньорите си по проекта „Математиката около нас“ от 17 до 21 октомври. Гостите  от Полша, Италия, Испания и Турция ще се запознаят с възможностите, които предлага ОУ „Васил Левски“ за обучение, ще посетят час по математика на преподавателя Красимира Маринова, ще гостуват на  Община Ловеч, ще разгледат  изложбата в завод „Балкан“. В програмата им са предвидени посещения на музеите в Ловеч, природните забележителности Крушунски водопади и Деветашка пещера, Троянския манастир и архитектурно-етнографския комплекс „Етъра“ в Габрово, както и посещение на София.

ОУ „Васил Левски“ работи по тригодишния проект „Математиката около нас“ по програма „Еразъм +“  съвместно с училища от Полша, Италия, Испания и Турция.

Основната цел на проекта  “ Математиката  около нас“  е да развие широк спектър от умения на учениците чрез участие в творчески дейности  в областта на математиката, информационните технологии, чуждите езици и някои други природни науки.

Ключовата тема, свързваща  партньорите от петте училища, е математиката. Основна цел на дейностите по проекта е да се подобрят  уменията на учениците чрез възприемане на математическите казуси от заобикалящия ни свят, чрез  насърчаване на опитите им да решават математически задачи от реалния живот,  чрез намиране на приликите и разликите между различната среда и методи на обучение в отделните страни. Всички форми на съвместна работа между учениците се провеждат на английски език, което допринася за подобряване и  развиване на  езиковите им умения.  Учителите от петте различни страни от Европа /Полша, Испания, Турция, Италия и домакините – България/ имат възможност да обменят мнения и опит,  да наблюдават различни методи на преподаване в продължение на три години. В чисто дидактически аспект акцент се поставя върху формиращото оценяване и неговото приложение в работата.

По време на първата част от проекта дейностите бяха съсредоточени върху „Mатематиката в готвенето“. Учениците се  запознаха с различни мерки, теглилки, калорийни единици, приготвяха  традиционни ястия по стари рецепти на различните страни и изчисляваха калории и микроелементи от математическа  гледна точка.

Първата среща на ученици и учители от всички училища се проведе  в Италия през месец май 2016 в град Сан Марко ин Ламис, регион Фоджа.

Втората част, най-важната за ОУ „Васил Левски“ в качеството  на домакини, е посветена на  „Mатематиката  в превозните средства“. Тук учениците  имат възможността да наблюдават както математически, така и физични и химични явления и закономерности при решаване на задачи за движение, за приложението на превозните средства в  ежедневния живот на хората, в промишлеността, в спорта и в някои аспекти на науката за космоса.

Третата част „Математиката  в архитектурата“  ще бъде приоритет на турските домакини.  Проектните задачи са свързани с изучаване на големи архитектурни забележителности, с  измерване на съотношения и пропорции при архитектурни орнаменти, запознаване с различни стилове и техните особености и др. Четвъртата част ще бъде посветена на „Математика в природата“, учениците ще опознават  околната среда и ще  решават задачи и казуси, свързани  с мястото им на живеене и опазването на неговите дадености. Полските учители и ученици ще бъдат водещите при етапа“Математика в природата“. В петата част „Математиката в игрите“ учениците ще проектират и разработват игри, свързани с културата на страната си, испанските дамакини ще  популяризират техни национални развлечения и забавления. Като част от тези дейности ученици ще развиват своите социални умении и уменията за общуване и справяне със задачите в международни екипи.

Проектът „Математиката около нас“ дава на учениците възможността да се срещат, да сравняват и усъвършенстват своите умения за решаване на задачи в международни групи.  При работата с компютърни и интернет-програми, системи и платформи учениците  развиват своите способности в областта на информационно-комуникационните технологии /ИКТ/.

В края на проекта  се очаква да се постигне ново и по-високо ниво на знанията, уменията и компетентностите  по математика, ИКТ, английски език и другите езици на страните участнички, както  и на социалните умения на нашите ученици. Работейки заедно, въпреки  различните предварителни нагласи, методи на преподаване и учене, ученици създават и реализират истински успехи в науката, но и истински приятелства. Международното сътрудничество дава възможност на всички ученици да сравняват своите научни умения, да използват езика в реални отношения, да  се срещнат с  други култури, да се се научат на толерантност и развиват международното сътрудничество. Учителите обменят  опит в преподаването и оценяването по различни предмети, приоритетно по математика,по  английски език и по ИКТ.

Тъй като проектът е разделен на пет части, всеки от партньорите отговаря за изпълнението на дейностите от своята част.

Всички партньори общуват постоянно по време на целия период с помощта на електронна поща, Skype, в чата на TwinSpace на еТуининг, в  Twitter,  както и във Facebook (създадохме групата на участващите), разбира се и  лице в лице при планираните срещи.

Полската страна е координатор  и отговаря за управлението на всички задачи от партньорските училища.

 

Партньори:

  1. Полша – училище „Николай Коперник“ – Зембице – Ева Ненкин, водещ партньор и координатор за целия проект
  2. Италия – училище „Сан Джовани Боско де Каролис“ – Сан Марко ин Ламис – Микаела Янантонио, координатор за Италия
  3. Испания – училище от група Зола във Вилафранка, община Мадрид – Летисия Райс, координатор от испанска страна
  4. Турция – училище“ Ататюрк“ – град Коджаели – Хакан Бозан  – координатор за първия етап, Седа  Узкан – координатор за всички следващи етапи
  5. България – ОУ“Васил Левски“ – Ловеч, Наталия Христова, координатор от българска страна

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%83-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb-%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8c%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82/

%d блогъра харесват това: