Ное. 06 2013

От съдебната зала: Мълчалив отказ по ЗДОИ е недопустим, поради което само на това основание същият подлежи на отмяна

Прочетено1521пъти

Kiril511131Кирил Терзийски, ПДИ

Мълчалив отказ по ЗДОИ е недопустим, поради което само на това основание същият подлежи на отмяна. До този извод стигна и състав на Административен съд София-област (АССО) по дело на Елена Методиева от Елин Пелин срещу мълчалив отказ на кмета на Община Елин Пелин да предостави информация, свързана с въведената от общината такса за родители на деца, постъпващи в общинска детска градина. Според съдебния състав, анализът на разпоредбите на чл.34 – чл.39 от ЗДОИ показва, че законодателят е предоставил само една възможност за процедиране на административния орган в качеството му на задължен субект – да постанови с изричен акт решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация при подадено заявление по чл. 24 от ЗДОИ. С решението си съдът отменя мълчаливия отказ и връща преписката на кмета на Елин Пелин за изрично произнасяне по заявлението.

Мълчалив отказ по ЗДОИ е недопустим, поради което само на това основание същият подлежи на отмяна. До този извод стигна състав на АССГ по дело на Даниела Колева от София срещу мълчалив отказ на председателя на Фонд „Научни изследвания“ да предостави информация за резултатите от проведен конкурс в приоритетна област „Културно-историческо наследство“, включително оценките на всички проекти, класацията им и мотивацията на решенията за одобряване, респективно отхвърляне. В мотивите си съдът посочи, че единствената призната от закона възможност за процедиране на задължен субект по ЗДОИ при отправено до него искане за достъп до обществена информация е да постанови изричен акт – решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата информация. Изискването за мотивирано произнасяне е гаранция за законосъобразност на акта. С решението си съдът отменя мълчаливия отказ и връща преписката на Фонд „Научни изследвания“ за изрично произнасяне по заявлението.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bc%d1%8a%d0%bb%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b2-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%bf%d0%be-%d0%b7%d0%b4/

%d блогъра харесват това: