окт. 01 2012

ОТ „ОДАЯТА” ПРИ ДОЛНОКРАЙСКОТО УЧИЛИЩЕ ДО ОКРЪЖНАТА БИБЛИОТЕКА

Прочетено1176пъти

100 години от рождението на първият директор на библиотеката Цвятко Илков

/Публикуваме откъс от разказа на Цвятко Илков през 1970 г. за създаването на библиотеката в Ловеч /

На 1 януари 1952 г. се слага началото на библиотечната документация като се въвеждат новите инвентарни книги, книга за движение на библиотечния фонд и по-съвършена отчетност, както и читателски карти, дневник на библиотеката и всички помагала издадени от КНИК, за всестранното отразяване дейността на библиотеката. Броят на читателите в библиотеката расте, но преобладава учащата се младеж. Интересът на учениците е повече към художествената литература и твърде малко към другите отрасли на знанията. Незадоволителен е броят на възрастните читатели. Библиотеката започва широка популяризаторска дейност за привличане на възрастни читатели. Засилва се личната агитация, обикалят се предприятия и учреждения, пишат се писма. Внедрява се книгоносенето в промишлените предприятия, използват се нещатни библиотекари и активисти, които са над 20 души и са раздали 7 770 това книги в 1953 г. Уреждат се подвижни библиотеки, правят се препоръчителни списъци, използват се всички средства за пропаганда на литературата. Библиотеката използва всички мероприятия за правилното възпитание на новия човек чрез книгата.

         От 1954 г. читалищната библиотека е Околийска методическа библиотека. През този период библиотеката има само трима библиотекари. Трудни са били първите стъпки на библиотеката като методичен център, но въпреки всичко, библиотеката се е справяла добре и на Националното съвещание през 1954 г., което е проведено в Ловеч, библиотеката вече е показала много добри резултати.

         Истински успехи библиотеката бележи през последните 15 години. С административната реформа от 1959 г., тя получава функциите на Окръжна методична библиотека. Дейността й се разширява, а издръжката й поема Окръжен народен съвет. Книжният фонд в края на 1962 г. достига 58 225 тома, а читателите – 6 203, на които са раздадени над 127 000 тома книги. Това бързо нарастване на фонда и дейността на Окръжната библиотека налага да се вземат мерки за подобряване на материалната база и преди всичко за настаняването й в нова сграда и за цялостното обзавеждане, тъй като 200 кв.м., които заема библиотеката в читалището не дава възможност за по-нататъшното й развитие.

         По решение на Градския комитет на БКП, Градския народен съвет и Комитета за изкуство и култура, библиотеката се премества в нова сграда. Отпуснати са средства за нейното обзавеждане. През 1964 г. Окръжната библиотека се настанява в новата сграда. При разпределяне на отделите е изходено от изискването те да бъдат самостоятелни, но с добра функционална връзка. Удобни помещения за установяване на такава вертикална връзка в сградата са трите разположени едно над друго и свързани помежду си със стълба фоайета на трите етажа, заети от библиотеката. В партерния етаж се намира отдел „Изкуство”. Той заема североизточния ъгъл на сградата и има квадратура 25 кв.м. Той е изолиран от останалите отдели на библиотеката и шумът от него не пречи на общата работа. Фоайето на втория етаж е естествен център на библиотеката. Тук се поддържат постоянни витрини и изложби в чест на кръгли годишнини. Около него са разложени залата за свободен достъп за възрастни читатели, отдел „Обработка и каталози” и кабинетът на директора.

         Залата за свободен достъп е 24 на 15 метра или 360 кв.м. Тя дава възможност да се изложат в нея при добро естетическо разположение на мебелите над 80 000 тома книги. Тъй като на първия етаж няма място за книгохранилище, налага се книгохранилището да бъде на втория етаж с вътрешна пряка връзка чрез стълба между залата за свободен достъп и книгохранилище на третия етаж. На втория етаж се намират читалня за възрасти читатели, детски отдел, книгохранилище, методичен отдел и справочен отдел. Читалнята за възрастни има 6 м по 24 кв.м. или 144 кв.м.     В нея има 52 места за читатели, място за 200 текущи списания и 7000 тома подръчен материал. Читалнята за специалисти има размери 8.5 м по 51 кв.м. В нея има места за 16 читатели. Подръчният фонд на библиотеката включва 1200 книги и 120 текущи периодични издания. Детски отдел заема квадратура 72 кв.м. В нея са разположени около 10 000 тома книги.

         Мебелите на Окръжната библиотека са проектирани индивидуално. Възприета е еднометрова секция. Всички стелажи са поставени на 25 сантиметрови крачка. Нова идея при проектиране на стелажите е да се създадат модели с различно количество лавици и не еднаква височина. Това дава възможност да се наредят стелажите амфитеатрално. Между самите стелажи са разположени малки масички, на които читателите спокойно могат да работят.

         За първи път у нас е проектирано контролно гише за едновременна работа на двама библиотекари с изящна крива линия. Гишето се намира при входа на залата за свободен достъп. Един от най-важните отдели в библиотеката е Справочно-библиографския отдел. Докато е траяло обзавеждането на библиотеката, колективът е извършил необходимата реорганизация. Привежда се в изправност целия книжен фонд и се подрежда с оглед най-бързото и правилно обслужване на читателите. Библиотеката излиза от тесните и неудобни помещения и поема пътя на непрекъснат възход. На 19 април 1964 г. тържествено е открита окръжната библиотека. Слово при откриването изнася председателя на Комитета по изкуство и култура Петър Вутов.

           Добрата уредба и обзавеждане на Окръжната библиотека в Ловеч привлича вниманието на библиотечните и културни среди от цялата страна. Ежегодно десетки и стотици библиотекари и културни работници посещават библиотеката за обмяна на опит, за добиване впечатления от работата и материалната й база.

          

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%82-%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb/

%d блогъра харесват това: