юли 14 2014

Отчетът на СКОРС за първото шестмесечие влиза за обсъждане в общинския съвет

Прочетено1510пъти

skorsizdanka250614111Отчетът на отдел „Самоохрана, контрол, обществен ред и сигурност” (СКОРС) към община Ловеч за дейността му за периода 1 януари – 30 юни 2014 г. влиза за обсъждане в общинския съвет. Той ще бъде гледан на заседанията на всички постоянни комисии.

СКОРС е звено, създадено през 2009 г. като бюджетна дейност „Охрана и опазване на общинската собственост”, година по-късно става „Самоохрана, контрол, обществен ред и сигурност”. От 1 юни т. г. бюджетната дейност се трансформира в отдел, в чиито функции влизат и безопасност на движението и защита при бедствия, аварии и катастрофи.

В момента щатната структура на отдела се състои от началник, две групи – „Самоохранана общински обекти” и „Контрол по спазване наредбите на общинския съвет, паркинги и синя зона”, главен експерт „Защита при бедствия и безопасност на движението” и технически сътрудник.

Групата „Самоохрана на общински обекти” включва един инспектор и 27,5 щатни бройки „Изпълнител – охрана на обект”. Охранителите осъществяват постоянен денонощен регим на охрана в съответствие с правомощията си по Закона за частната охранителна дейност. Охраняват се крепостта „Хисаря”, училище „Дочо Пенков”, старото депо за твърди битови отпадъци, алеята „Башбунар”, моста на Деветашката пещера, спортната зала, бившата казарма. За първите шест месеца на годината не са регистрирани кражби и посегателства по тези обекти. Охраняват се още шест училища – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в кв. Гозница, Гимназията за чужди езици, ОУ „Христо Никифоров”, СОУ „Св. Климент Охридски”, ОУ „Васил Левски” и СОУ „Тодор Кирков”.

Групата „Контрол по спазването на наредбите на общинския съвет, паркинги и синя зона” се състои от един главен експерт, двама старши инспектори, един инспектор и 25 специалисти, 9 от които разпределени на паркингите, 9 в помощ за охрана на обекти и 7 ангажирани с контрола на обществения ред. Работниците на паркинг извършват организация на обслужването на определените платени общински паркинги в града – до Окръжния съд, до Стоматологията, до Транспортния мост, до НТС, до БТК, зад общината, до Младежкия дом. Специалистите по контрола на обществения ред осъществяват контрол по спазване на наредбите на общинския съвет, участват – самостоятелно или във взаимодействие с органите на МВР, по поддържането на обществения ред в съответствие с Наредба № 1, изпълняват мероприятия по осигуряване на безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в съответствие с Наредба № 2, връчват заповеди, писма, актове, обявления, решения, съобщения, покани, призовки, наказателни постановления на посочен адресат, изготвят документи за установяване на действия, факти и събития във връзка с връчването и доставянето на документи и пратки. Дейността в това направление е организирана под формата на ежедневни двусменни дежурства от 7.30 ч. до 24 ч.

Основните усилия през периода са насочени към превенция, заключаваща се в информиране на гражданите и създаване на условия за недопускане на нарушения на наредбите на общинския съвет. Раздадени са 370 листовки, информиращи за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч, Наредба № 2, санкции за паркиране върху зелени площи, процедура за бране на липов цвят, освобождаване на пътното платно от автомобили, които възпрепятстват реализацията на дадено мероприятие, нормативната база за билети за вход за Деветашката пещера, основания за спиране на достъпа на граждани до някои от галериите на пещерата. Телефоните на ръководството и на дежурната група са предоставени на гражданите и те имат постоянен достъп за информация, консултация, отправяне на жалби и сигнали.

Първото шестмесечие на тази година е определено в отчета на началника на СКОРС Гриша Генов като най-резултатния период в дейността на звеното. Събраните приходи са общо в размер на 80 368 лв, за сравнение – през 2013 г. за същия период те са били 61 590 лв. Най-много са приходите от продадени билети за посещение на Деветашката пещера – 32 178 лв, от паркинги – 30 024 лв, от пазари – 17 330 лв. Събрани са допълнително още 21 394 лв във взаимодействие с други структури на община Ловеч – дирекция ТИОС и Регионалния исторически музей.

За полугодието са съставени 110 акта за установяване на административно нарушение. Наложени са 33 глоби с квитанции на обща стойност 660 лв.

Отстранени са 44 излезли от употреба моторни превозни средства.

Работено е по 144 сигнала на граждани. Писмено е отговорено на 55 писма и 12 жалби. Разработени са 19 докладни записки и предложения до кмета на общината, свързани с констатирани нередности и проблеми. Издадени са 133 предупредителни протокола.

Съставени са четири акта за установени нарушения по Наредбата за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета, наложени са три глоби с квитанции и са издадени 25 предупредителни протокола.

Извършена е регистрация на две пътни превозни средства с животинска тяга.

Отдел СКОРС се утвърждава като необходима структура в помощ на община Ловеч и гражданите, е изводът от отчета на Гриша Генов. Отделът е припознат от гражданите като структура, която е в състояние на практика да решава определени проблеми. Създаденото доброволно формирование за дейност при бедствия, аварии и катастрофи има готовност за практически действия.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%87/

Коментари

  1. nimrod каза:

    Единственото което СКОРС не можа да направи е да се премахне очукания и опасен Опел между втория и третия Спартак.

  2. эрос рамазотти каза:

    Може разбира се. Като излезе статия за този опел със снимките от 2013 и несвършената последваща работа мнооооооого бързо СКОРС ще предприемат необходимите мерки

%d блогъра харесват това: