Отчетът за 2013 г. на БД „СКОРС“ влиза в общинския съвет. Oт продажба на билети за посещение Деветашката пещера – 58 741 лв за периода април – декември

Прочетено892пъти

skors602131Бюджетната дейност формира 147 хил. лв приходи

146 978 лв са формираните приходи от бюджетна дейност „Самоохрана, контрол, обществен ред и сигурност“ (БД „СКОРС“) към община Ловеч за 2013 г. Това е посочено в отчета за дейността й, който влиза за обсъждане в общинския съвет. За 2012 г. приходите са в размер на 58 398 лв.

Най-голям дял сред приходите за 2013 г. заемат тези от продажба на билети за посещение Деветашката пещера – 58 741 лв за периода април – декември. Приходите от паркинги са 58 257 лв, от пазари – 23 906 лв, от ползването на Спортната зала – 4526 лв. Наложени са 1020 лв глоби с квитанции, от регистриране на пътни превозни средства с животинска тяга са постъпили 528 лв.

За периода 152-ама нарушители на обществения ред са санкционирани с акт за установяване на нарушение, издадени са 165 предупредителни протокола. Връчени са 622 наказателни постановления, призовки, съобщения, заповеди и писма. Писмено е отговорено на 60 писма и молби и на 25 жалби на граждани. Извършени са проверки по 145 сигнала от граждани. Разработени са 61 докладни записки до кмета на общината, свързани с констратирани нередности и проблеми с конкретни предложения за разрешаването им.

Охранявани са седем обекта от охранители от БД „СКОРС“, други пет – от наети по програма „Подкрепа за заетост“ охранители. На охраняваните обекти са извършени 94 проверки.

Дейността на БД „СКОРС“ извършват групите „Самоохрана на общински обекти“ и „Контрол по спазване наредбите на общинския съвет, паркинги и синя зона“. В структурата са още ръководител и технически сътрудник. Основните техни задачи за 2013 г. са оптимизиране работата и разширяване насоките на дейност, изпълнение на нормативно възложените задачи, мероприятия, тематични проверки, поддържане на постоянна готовност за своевременни действия при постъпване на сигнали, жалби, молби, информации от граждани, подобряване на взаимодействието и координацията при изпълнение на дейностите с общински, държавни, правоохранителни институции, с кметове, кметски наместници, квартални съвети и граждани с цел придобиване на своевременна и актуална информация за нарушения на общинските наредби и бързо извършване на проверки и предприемане на адекватни и законосъобразни действия за предотвратяването им.

Основните изводи от дейността на БД „СКОРС“ за миналата година са повишено доверие на гражданите към звеното, припознаването му от като структура в състояние да решава определени проблеми. Успоредно с дейностите по охрана на стационарни общински обекти и контрола на обществения ред БД „СКОРС“ формира и приходи.

Отчетът за дейността на БД „СКОРС“ ще бъде гледан от постоянните комисии по икономическа политика и евроинтеграция, по общинска собственост, по бюджет и финанси и по правно-нормативни въпроси на заседанията им тази седмица.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%b7%d0%b0-2013-%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b4-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d1%89/

%d блогъра харесват това: