юни 18 2015

Отменя се вторият етап за приемане на заявления от кандидатите за потребители и лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа“

Прочетено1212пъти

obshtina301111Съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа“, Приложение I „Описание на проектното предложение“, е предвидено подаване на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти на два етапа.

Първият етап за приемане на заявления се състоя в периода от 27.03.2015 г. до 09.04.2015 г. В Община Ловеч бяха приети 329 заявления от кандидат-потребители и 236 заявления от кандидати за лични асистенти.

Към месец юни на национално ниво, броят на обслужваните по проекта хора с увреждания и хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване е 14 133 потребители, в т.ч. 3049 деца. На територията на община Ловеч потребителите са 126, в т. ч. 31 деца, за които грижи полагат 107 лични асистенти, назначени на трудови договори.

Вторият етап за приемане на документи, планиран от 22 юни до 10 юли е отменен от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, тъй като финансовият ресурс по проекта вече е разпределен и броят на оценените и включените в листата на чакащите след първия прием е значително над очакваното.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%82%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8f-%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bf-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7/

%d блогъра харесват това: