юни 15 2015

Открива се процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване на ресторант „Ерфурт“

Прочетено1896пъти

obshtinalovech2602151Предложение за откриване на процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване на ресторант „Ерфурт“ внася в общинския съвет кметът Минчо Казанджиев. То е подкрепено от комисията по приватизация и следприватизационен контрол.

Обектът е частна общинска собственост и не е включен в капитала на общинско търговско дружество, има изготвен анализ на правното състояние и експертна оценка на стойност 554 800 лв без ДДС. Съдържа зали за консумация, фоайе, бюфет, кухня, складови, обслужващи и сервизни помещения.
Кметът предлага началната тръжна цена да е 554 800 лв, като върху нея се начислява ДДС, а критерий за оценка да е най-високата предложена цена при стъпка на наддаване 3000 лв.

Комисията за провеждане на търга да е в състав: Георги Митев, общински съветник – председател, Ценко Карабов, експерт в общинската администрация – зам.-председател, Светлана Христова от общината – секретар, юрист – Пена Панталеева, и член – общинският съветник Валерия Генова.
Мястото, денят и началният час на провеждане на търга ще бъдат определени и публикувани в местния и централния печат.
Предложението ще бъде разгледано на заседанията на постоянните комисии по общинска собственост, по икономическа политика и евроинтеграция, по правно-нормативни въпроси и по бюджет и финанси.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/

%d блогъра харесват това: