юни 16 2014

Отговор на кмета на община Ловеч на отвореното писмо на г-н Иво Райнов

Прочетено4806пъти

kmetdog2908132Представям на вашето внимание пълният текст на отговора на кмета Казанджиев, публикуван на официалната страница на Община Ловеч, на Отвореното писмо на Иво Райнов:

Уважаеми господин Райнов,

Ползвам се от правото на отговор на Вашето отворено писмо. Вие поставяте един изключително важен и тежък проблем за състоянието и бъдещето на Ловеч и общината – демографското състояние и тенденции на Ловешката община, което ме кара да се отнеса с нужното внимание. Предполагам, сте наясно, че тези статистически данни са ми добре известни. Търсенето на ефективно решение не ми дава покой. И в този смисъл ние сме единодушни.

     И ако нещо ме е въздържало да отговарям на подобни публикации, то е било опасението, че подобно на Вас ще се плъзна по повърхността, по линия на едностранчиви твърдения и ще внеса допълнително ненужен шум по темата И второто опасение е, че възможностите, с които разполагам като кмет на общината, са твърде ограничени, за да предложа на обществеността радикално решение.

     Различието между нас е в анализа на причините, който правим. Цитираните от Вас статистически данни са точни. Но те са следствие на други данни от същите статистически годишници, които Вие ползвате. Като специалист-географ, предполагам с научна подготовка по демография, Вие несъмнено сте наясно, че естественият прираст на населението е резултат на раждаемостта и механичния прираст.

     За Вас и за нашите съграждани ще повторя известната истина, че естествените демографски процеси са инертни и промените настъпват за поколения. За да има много новородени, е нужно да има млади хора във фертилна възраст. А Ловешка област и Ловешка община са с традиционно ниска раждаемост. Най-висока раждаемост в България е имало през 1926 г. Тогава при средна раждаемост за страната 40 на хиляда жители в Ловешко раждаемостта е 26,5 на хиляда.

Друг е въпросът за миграцията. От началото на 90-те години на миналия век Ловеч са напуснали над 20 000 жители, предимно в младежка или активна възраст. Причината е преди всичко в срива на общинската икономика.

     По статистически  данни за периода   1991-2012 г. броят на  заетите в Ловешка община е намалял повече от два пъти – с над 15 000, в т.ч. в промишленото производство от 10 996 на 5327. Намалял е броят на работните места в земеделието и другите отрасли с два и повече пъти. Изключение прави сферата на  търговията и услугите. Защо се случи това?

     Ще припомня, че през 1991-1992 г. се извърши чистка и промяна в мениджърския състав на ловешката икономика. На мястото на изградени стопански дейци, предимно технократи, бяха назначени случайни хора – бивши портиери, санитари и други подобни „професионалисти”. Не казвам нищо лошо за тези професии, но безусловно те не са най-добрата база за мениджърска квалификация. Като добавим и човешките  увлечения на някои от тях, картината става още по-релефна. Разбира се, имаше и грамотни и интелигентни хора, които не бяха готови да поемат управлението в сложната обстановка, да удържат пазарните позиции и да съхранят производството.

     Пет-шест години по-късно приватизацията довърши това, което беше останало. След приватизацията останаха „Елтос”, „Феникс–инверс”, „Бони оборот”, „Винал”, „Никром–Тръбна мебел”. Всички останали или изчезнаха, или намалиха продукцията си няколко пъти. Вместо да се утвърдят и развият нови технологии и производства, се рушат производствени  халета…, за да не плащат собствениците данък сгради.

     Резултатът – рязко свиване на производството, съответно на работните места. Броят на заетите в община Ловеч е намалял повече от два пъти в сравнение с 1991 г. – от 29 225 на 14 292 през 2012 г.

     Най-големият производител на карни възли сви производството си над десет пъти. От над 2000 в това производство заетите останаха 200. В България продължават да се произвеждат карни възли, но ловешкият завод не е сред водещите. Подобно стои въпросът с велосипедите. В историята остана и детският и бебешкият трикотаж, с който бяха  обличани поколения наши деца, и имаше добър пазар в цяла Източна Европа и някои стари членки на ЕС, а в „Нора” работеха над 1200 работници. Мога да продължа с тези тъжни илюстрации.

     Ще отбележа, че тези процеси преминаха по  различен начин в Троян, поради което негативните тенденции там не настъпиха на първия етап. Но приватизацията  „разказа играта” и на троянската икономика.

     В жертва на безумната аграрна политика, провеждана от ликвидационните съвети чрез старите реални граници, разрушаването на сградния фонд и ограбването на техниката, се превърнаха племенните стада, зеленчуковите градини, ягодовите, малиновите, сливовите и ябълковите плантации,  и т.н. За сравнение от 13 040 през 1992 г. (сравнението с 1988 г. или 1989 г. е още по-неблагоприятно) днес говедата в Ловешка община са 3881, овцете от 48 763 сега са 12 567. Намалението е около четири пъти. Подобно е съотношението с другите домашни животни.

     Пряка жертва на процесите в аграрния сектор в Ловеч бяха Заводът за детски млечни храни, с чието производство са огледани поколения българчета,  завод „Велур”, „Мелта” и други. С катастрофалното намаление на поголовието на селскостопанските животни и на аграрните култури надоеното мляко и кожите за преработка, произведените плодове и зеленчуци намаляха до там, че тези предприятия на практика да се затворят.

     Тоталното и безогледно отрицание на всичко отпреди 1989 г., особено унищожението на материалните активи, не беше в интерес на българското общество.

     Не изпитвам никакво удоволствие от последната констатация.

Уважаеми господин Райнов,

     Ще направя преглед на извършеното от нас за превръщането на Ловеч и общината в по-добро място за живеене, респективно с възможности за решаването на демографския проблем.

     Продукт на нашата политика е развитието на техническата инфраструктура – газификацията на гр. Ловеч, депото за твърди битови отпадъци, градската пречиствателна станция за отпадни води, реконструкцията на водопровода и канализацията на Ловеч и част от селата, както и всички други проекти по Оперативна програма „Регионално развитие”, Оперативна програма „Околна среда” и др.

     Ние успяхме да привлечем търговските вериги „Билла”, „Пени маркет”, Лидл” и „Пикадили” и чрез тях с пазарни средства да регулираме цената  на хляба и други стоки от първа необходимост. Ловеч определено вече не е най-скъпият град в България.

     Осигурени са места в детските заведения на практика за 100 % от желаещите. Постоянна наша политика е да влагаме ежегодно значителни средства за развитие на материално-техническата база в образованието. Ще припомня, че вложихме почти 740 хил. лв. в разширението на Детска градина „Първи юни”. Много милиони бяха вложени в развитието на образователната инфраструктура по проектите за енергийна ефективност. Полагаме усилия образователната система да произвежда адекватен продукт на социално-икономическите потребности.

     В рамките на правомощията ни подпомагаме развитието на здравеопазването и социалното дело. Ние нееднократно  настояваме за повече права и отговорности на общината в МБАЛ – Ловеч. Известно е, че даваме определена сума – 100 лв, еднократно за всяко новородено дете в нашия град.

     Не бих искал да изброявам всичко, защото, колкото и да са големи усилията ни, те не могат да решат докрай проблема.

     Решението ще дойде със създаването на нови работни места. Ние като община съдействаме в рамките на законовите си възможности на потенциалните и реалните инвеститори. Активно подпомагахме и разчитаме на бъдещи резултати от проекта „Литекс Моторс”. Да припомним и подкрепата на общината за първия чуждестранен инвеститор в града – „Белсма Фърничър“, даваща в момента работа на 150 човека. Само преди месец общинският съвет подкрепи предложението ни за предоставяне на имот при благоприятни условия на „Месокомбинат – Ловеч“ за изграждане на нова мощност за 25 млн. евро и създаване на 300 нови работни места. Над 200 работни места са създадени в търговските вериги, инвестирали в Ловеч. През последните години община Ловеч е разкрила около 300 постоянни работни места по социални проекти и още толкова по програми за временна заетост. Давам си сметка, че тези работни места в крайно недостатъчна степен компенсират закритите в ловешката икономика през годините над 15 000.

     Демографският проблем е национален и той може и трябва да бъде решаван с консенсусна национална политика. Ние решително възразихме на намерението на някои от управляващите европейските средства за регионално развитие да се концентрират в 6-7 града и то тези, които имат най-добро развитие, включително  и демографско. Както разбирам, тази политика се преоценява и средства ще получат повече градове, включително и Ловеч.

     Считам, че държавата без отлагане следва да разработи стратегия за демографското развитие на България, да се подложи тя на обществено обсъждане и десетилетия напред да се следва независимо от политическите пристрастия на едни или други управляващи. Подобен подход е прилаган в най-развитите страни по други техни проблеми и той от десетилетия  дава положителен резултат. В тази стратегия следва да се увеличат  отговорностите и ресурсите на местната власт за решаване на този въпрос.

     На второ място, необходими са национални мегапроекти, които да дадат тласък за развитие на цели региони. Дунав мост – 2 вероятно е допринесъл за посочените  от Вас данни за Видин. Такива проекти за нас са магистрала „Хемус”, язовир „Черни Осъм”, изграждането на втори коридор „Север-Юг”  и други от такъв мащаб. Не мога да се въздържа от емоцията да осъдя за пореден път онези безумци, които на центъра на Ловеч преди 24 години събираха подписи срещу изграждането на  язовира. Ако нашата визия е за свиване на Ловеч до 15-20 хиляди жители и практически заличаване на селата, този язовир не ни е нужен. Но ако искаме да използваме целия потенциал на района, да задържим и увеличаваме населението, той трябва безусловно да се строи. Защото язовирът е хиляди работни места в процеса на изграждане, той е производствена мощност, екобалансьор на поречието на р. Осъм и ще гарантира условия за съвременен бит и производство в Троян, Ловеч, Плевен и десетки населени места.

Уважаеми господин Райнов,

     Знам, че не съм изчерпал темата. Бегло засегнах демографските фактори, непълно социално–икономическите и почти не анализирах психологическите и здравните аспекти. Но знам също, че демографският проблем на Ловеч и района не бива да се превръща в предизборна дъвка, а в грижа на всички, които живеем тук, още повече на тези, които имат отношение към управлението на региона. Разчитаме на зряло и конструктивно отношение по този жизнено важен въпрос и на отговорното отношение на държавата за намиране на успешно комплексно решение.

С уважение:

Минчо Казанджиев

кмет на община Ловеч

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%82%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b2/

Коментари

 1. Krasimir Kerezof чрез Фейсбук каза:

  ами да взема аз да му направя план за възраждане на града, щом кмета неможе
  1. Развива се земеделието, от там
  2. Развива се животновъдство
  3. Производство на млечни и месни продукти
  4. чрез горните се създава работна ръка, движение и парични потоци
  5. развива се търговия и сферата на услугите
  6 и т.нт.
  Но трябва да се започне от някъде и за всичко това са нужни хора и инфраструктура. Икономиката е като жив организъм и нищо на този свят не се губи, само сменя агрегатното си състояние или за паричните потоци- собственика. Да се направи по-добро разпределение на средства и стига с парите под масата……

 2. Cvetanka Dragoshinova чрез Фейсбук каза:

 3. Анонимен каза:

  Керезов, къде си ги чел тия работи, в кой учебник. Тук в Ловеч нашите хора тоя учебник не са го чели. Те друг начин не познават освен тоя с парите под масата. Сега се радват на придобити от държавата имоти – знаеш ли защо, не за да ги стопанисват като добри стопани, щото те ако са били добри стопани много работи нямаше да са такива, каквито са сега, и хората щяха да си живеят тук, а не по света и у нас. Радват се, защото тези имоти ще им носят още и още много пари!

 4. говедовъд оператор каза:

  Кмет казва:“днес говедата в Ловешка община са 3881, овцете от 48 763 сега са 12 567″.
  Не съм съгласен! Говедата мога да ги изброя поименно и са доста по-малко, но с много решаващи функции както в управлението, така и в бизнеса. А виж овцете, са си 48 763.

 5. Teodor Georgiev каза:

  Кметът е прав. Не съм му нито приятел, нито враг. Просто констатирам – той излага фактите. А против фактите каквото и да кажеш, няма да е истина.

  Проблемите на Ловеч са в избирателите, не в избираемите. И никакви избори не могат да ги решат.

 6. Анонимен каза:

  Георгиев, факти има много и можеш да си избереш.Какво от това.След 10 год кмета начело на Ловеч,не живеем по добре.Това е факта.Другото са празни приказки.

 7. eros ramazzotti каза:

  Над 200 работни места са създадени в търговските вериги в Ловеч ?? Ей смешнико, който си ни кмет, стига си се хвалил с места, които са разкрити при откриването на веригите!! Въпрос на 4 телефонни разговора е да се уточни, че в момента в тези вериги рабитят максимум 80 човека! Стига с хвалбите!

 8. Анонимен каза:

  Точен отговор,макар констатациите да са тъжни.Не видях никкакви хвалби в него,какво да се хвали ?прав е,да не би той да направи чистката през 90 те? Не е ли истина ,че нещастниците седесари събираха подписи против язовира ?Това го помня и никой не може да ме убеди в противното .Някой трябваше да затапи меланхоличните бъртвежи на автора и хленченето му встил младите напускат – младите напускат не Ловеч,те напускат България

 9. Отговорът доказва, че общината се управлява от силно вярващ комунист!! Не искам да обиждам никого, но да развиваш икономиката чрез социалистическо планиране е доказано неработеща концепция. От толкова посещения в Китай не разбрахте ли, че там „комунизъма“ не е вече комунизъм. Многоуважаваният др. Казанджиев доказва, че съзнателно е съсипвал икономиката на града. Античните опорни точки за „лошата приватизация“ и за загубените производствени мощности звучат жалко в днешния ден. Ще опитам да помогна на града си, защото явно този кмет не е в състояние. Първо за 3-те заблуди на редовия комунист:

  1. „Ще строим завод“ – старата комунистическа максима е наистина стара. Става въпрос за мантрата, че всичко в икономиката зависи от производството (промишлеността). Първо инвестициите в промишлените проекти са огромни и никой няма да направи такива в град като Ловеч по пазарни причини. Защо? Ами елементарно – няма необходимите ресурси и инфраструктура? Къде са природните богатства, летища, магистрали около Ловеч? Второ, промишлеността създаваше заетост в зората на комунизма. В днешно време предприятие, което не използва високи технологии не е конкуретно способно! Всъщност високите технологии в производството водят до по-ниска заетост. Знаете… роботите заместват хората. И това е нормално… един комунист би трябвало да разбира от технически прогрес! Тоест стратегия по отношение на развитие на промишлеността обслужва нечии интереси, но няма да доведе до решаване на демографските проблеми. Не случайно, в световен мащаб делът на заетите в промишлеността пада под 30%. Дори индустриална Германия има 29% заетост в индустриално производство. България обаче държи над 30%, а кметът на Ловеч иска даже още повече!!

  2. „Земеделстката нация“ – една мантра, повтаряна може би заради казанионните отношения с БЗНС. Отново същите проблеми както при промишеленото развитие – аграрният сектор не създава устойчив прираст на заетост. В световен мащаб заетостта в този отрасъл е под 3% в България е двойно, а кметът на Ловеч оплаква загубените ТКЗС-та. Познавам лично хора, които са успешни в този сектор. Според мен причината за техния успех е иконoмията от мащаба, тоест работят с големи землища и с големи стопанства и всичко това е частно, така както е в други страни. Тоест опитите да се съживяват дребните земеделски производители е вид изкуствено поддържане на живот на системи.

  3. „Лошата приватизациия“ – старата опорна точка ръжда не хваща! Другарят кмет пропуска да каже, че всъщност няма приватизирано предприятие, което да не е поверено на проверен другар, който помага, когато идват избори. Защо се оплаква обаче?! Знае, че неговият електорат яде злоба. Да мразим, да строим живота нов… всичко тече…

  Сега на много хора е ясно, че все още най-силната страна на град Ловеч са хората. Все още има интелигентни и културни хора, които искат да живеят нормално със семействата си. Най-добрата и най-желаната инвестиция, не е тази в промишлеността и в селското стопанство, а в хората и във възможността да започнат работа в Ловеч с минимални ресурси. Тази възможност може да се постигне чрез конкурентноспособно и модерно образование и създаване на условия за развитие на експортно ориентиране nearshore икономика на отдалечените услуги, предприемачестово и МСП. Хората трябва да могат да правят това, което искат да правят в Ловеч и да го продават в София, България и целия свят без да напускат града. Ама това е много трудно, ще каже някой. Може да е по-трудно, но е по-разумно. Ако се биеш в гърдите, че си инвестирал в града 100 млн. лв да беше направил един университет (основен демографски фактор). Ако обичаш града си започни първо да обичаш хората в него, забрави за мястото от което си дошъл!

 10. ТрезвоМислещ каза:

  Бхахаххаах университет?! В Ловеч?! Защо се говорят глупости??? НЯМА КАНДИДАТИ за тези псевдо ВУЗ-ове! Та нима никой не знае какво стана с пернишкия ПУТКА?? Кой ще дойде да учи в новооткрит ВУЗ в Ловеч при силната конкуренция на що годе утвърдени макар и жалки вузове като тези в Търново и Свищов? Този ВУЗ уважаеми е трябвало да бъде построен някъде много преди 89-та година… сега е безпредметно и безсмислено…

  1. Анонимен каза:

   ВУЗ-овете във Велико Търново и Свищов не са никак жалки.Преди тях е само СУ.

  2. debelaka каза:

   Тези ВУЗ-ове не ставати за ТОП 20. Подобно твърдение е изключително некомпетентно и предубедено.
   http://www.webometrics.info/en/Europe/Bulgaria

 11. Кой ми ака в памперса каза:

  Егати и проистотията, публикувана от името на кмета. Не е възможно през 2014 година нормален човек да се подпише под подобни безумия.

  Г-н Казанджиев, защо щом изброените от Вас приватизирани фирми са дали фира, изровихте земята за да направите шестака Кълбов почетен гражданин на Ловеч? Защо? И съгласен ли сте да живеете само с една заплата на продавач в Лидл или Пикадили?

 12. debelaka каза:

  …В момента кризата се задълбочава, защото много икономисти и политици продължават да пренебрегват значимостта на свободата и на сигналите в икономическата система и да оправдават политиката на държавно регулиране на икономиките. Хората биват заблуждавани, че икономиката е свободна, тъй като съществува някаква, макар и не достатъчно ефективна, защита на частната собственост, съществува някакъв частен бизнес, съществуват УЖ свободни пазари. Но малко отвъд очевидното, Държавата продължава да ограничава свободата и да въздейства на икономическите сигнали. Политиците разчитат слепотата на хората да продължи и за да си осигурят това възпитават у всяко поколение поклонение към очевидното и неприязън към по-дълбокия анализ. За да се убедите в това зачетете се в някой стандартен учебник по икономика, или по-добре изследвайте някое изказване на стандартен икономически професор. Това, което ще срещнете, ще бъдат предимно голи констатации, голяма част от които, почиващи на субективни предпоставки. Няма анализ, няма аргументи, няма изводи, няма дълбочина. Има само политическо говорене, наметнато с икономическа терминология.

  Затова, вслушайте се във вдъхновяващите думи на великия философ Айн Ранд: Разбунтувайте се срещу идеите на вашите учители.

  http://martintarpev.wordpress.com/2014/06/16/%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%87%D0%B5-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%89%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7/

  1. Анонимен каза:

   Възгледите на „Великия филисоф “ Айн Ранд / с рождено име Алиса Розенбаум / са отдавна отхвърлени от всички сериозни икономисти по света,включително и в новата родина на Дянков.Те са остоумни,екзотични,четат се на един дъх,само дето водят към третия свят,какво да се очаква от руска еврейка.Идеята богатите да стават все по богати ,а бедните да чакат трохи от трапезата им е перверзна.Идеята държавата,естаблишмента да се оттегли от икономическите процеси не работи никъде – в Щатите наляха 9 милиарда в почти фалиралия Крайслер – работни места спасяват.Същото е и с банковия сектор,те не робуват на екзотика.

 13. Анонимен каза:

  Първата крачка в опит за подобряване на ситуацията трябва да бъде оставката на сегашния кмет и отстраняване на цялата клика „управлявала “ Ловеч от началото на новия век!

%d блогъра харесват това: