Отворено писмо до УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО, УЧИТЕЛИТЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ЛОВЕЧ

Прочетено1609пъти

Отворено писмо 

Уважаеми дами и господа,

В отговор на въпросите към мен, поставени във Вашите становища, с настоящето бих желал да обърна внимание върху следното: Публично оповестената от мен информация, относно съществуващата в СУ „Св. Климент Охридски“ – Ловеч практика на разпределение на учениците в първи клас и произтичащите от това проблеми, се основава на внесени по надлежния ред в Районния инспекторат по образование писма от родители на деца в първи и в пети клас. Както всички родители, така и аз, вярвам – вие също, целим училището да създава най-добрите предпоставки за пълноценното обучение и развитие на децата.

Със съжаление отбелязвам, че ситуациите от учебния процес и инцидентите, описани в адресираните и до мен писма, не само не са опровергани категорично, но и са представени като липса на случаи, които да „будят някаква особена тревога“. Добрите резултати от изпитните проверки заслужават уважение, но е коректно да бъде съпоставен броя на учениците в първи клас със завършилите подготвителния и съответно гимназиалния етап. Убеден съм, че искреността, откритостта и прозрачността могат само да допринесат за доверието между родители, учители, учителско ръководство – този твърде дефицитен понастоящем елемент на отношенията в обществото ни.

Имайте предвид че обществото има право да се интересува, да следи и да задава въпроси за Вашата работа. Освен че прекарват голяма част от деня си в училището, това е мястото където учениците придобиват знания за околния свят, опознават отношенията между хората, учат се на приятелства. Вие и средата, която създавате в значителна степен моделират светогледа на нашите деца. Именно поради това, родителите са в пълното право да изискват от Вас отношение откритост, отзивчивост и съпричастност към потребностите и тревогите им.

Не оспорвам качествата на учителите и педагогическите специалисти. Приветствам постиженията, резултат от техния труд. Същевременно давам гласност на притесненията и тревогите на родители от конкретни елементи в организацията на работата в училището. Призовавам Ви все пак да им обърнете внимание, да ги изслушате по-внимателно от досега и заедно да вземете решение за доброто на децата. Вярвам, както нас споделяте разбирането, че главна ценност в образователната система е детето (ученикът). Затова не отказвайте правото на родителите и на обществото да настояваме училището да бъде подходяща за 21 век среда, в която децата все по-добре да се научават да бъдат пълноценни граждани, да получат по най-добрия начин необходимите знания и умения за успешна лична и професионална реализация.

 

С уважение,

Данаил Георгиев

Заместник-председател

на ПП „Движение 21“

 

 

Бел. р.: Отвореното писмо е адресирано:

Чрез

Директора на СУ „Св. Климент Охридски“ – Ловеч

Г-н Валери Христов

 

До

Училищното ръководство, учителите,  

педагогическите специалисти

и обществения съвет

на СУ „Св. Климент Охридски“ – Ловеч

 

копие до

средствата за масова информация

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%bc%d0%be-%d0%b4%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%80%d1%8a%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4/

%d блогъра харесват това: