Отворени са ценовите оферти за рехабилитацията на 48 км пътища по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Прочетено977пъти

Отворени са ценовите оферти на допуснатите участници в обществената поръчка за избор на изпълнители при рехабилитацията на 48 км второкласни и третокласни пътища, които ще се финансират по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Основно ще се ремонтират близо 9 км от път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре – обходния път на Ловеч, около 10 км от път III-306 Червен бряг – Чомаковци и 30 км от път IІІ-112 Дъбова махала – Монтана.

Обществената поръчка е в 3 обособени позиции:

За обособена позиция 1 – Лот 16 Път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч, са отворени ценовите предложения на:

 • ОБЕДИНЕНИЕ „ТРОЯН – КЪРНАРЕ“, в което участват: „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД и „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД – 12 272 866,73 лв.;
 • „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД – 12 964 443,45 лв. без ДДС;
 • ДЗЗД „ЕВРОПЪТИЩА 2016“, в което са: „Джи Пи Груп“ АД и „КОНТРАТАС ИГЛЕСИАС“ АД – 12 701 980,37 лв. без ДДС;
 • Обединение „ГЕОПЪТ-1617“, с участници: „Геострой“ АД и „Пътстрой-92“ АД – 13 636 722,46 лв. без ДДС;
 • „Регионални пътища 2017“ ДЗЗД, в което са: „ПСТ Груп“ ЕАД, „Пътстрой – Ловеч“ ЕООД, „ОРС – Инфраструктура“ ООД и „ПСТ Плевен“ ЕООД – 12 027 670,65 лв. без ДДС;
 • „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД – 13 219 310,10 лв. без ДДС.

За обособена позиция 2 – Лот 17 Път III-306 Червен бряг – Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен, отворените ценови оферти са на следните кандидати:

 • „ВИАГРУП“ ЕООД – 6 244 148,71 лв.без ДДС;
 • ДЗЗД „Пътища Запад“, в което участват: „Ратек“, „Команс 2000“ АД, „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД – 7 681 309,25 лв. без ДДС;
 • ДЗЗД „ЕВРОПЪТИЩА 2016“, в което са: „Джи Пи Груп“ АД и „КОНТРАТАС ИГЛЕСИАС“ АД – 6 999 303,33 лв. без ДДС;
 • Обединение „ГЕОПЪТ-1617“, в което са: „Геострой“ АД и „Пътстрой-92“ АД – 7 238 474,58 лв. без ДДС;
 • ОБЕДИНЕНИЕ „ЛОТ 17 – ЧОМАКОВЦИ“, в което са: „Гарант-90-Цонев и сие“ ООД, „ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД и „ИНМАТ СОФИЯ“ ЕООД – 6 918 271,74 лв. без ДДС;
 • ДЗЗД „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2016“, с участници: „Автомагистрали Хемус“ АД и „ИНЖСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – 7 623 049,15 лв. без ДДС;
 • „Регионални пътища 2017“ ДЗЗД, в което са: „ПСТ Груп“ ЕАД, „Пътстрой – Ловеч“ ЕООД, „ОРС – Инфраструктура“ ООД и „ПСТ Плевен“ ЕООД – 6 294 654,60 лв. без ДДС;
 • „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД – 7 553 289,83 лв. без ДДС.

За обособена позиция 3 – Лот 18 Път IІІ-112 Дъбова махала – Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана, са отворени ценовите оферти на:

 • „Пътища Пловдив“ АД – 11 475 270,38 лв. без ДДС;
 • Консорциум „СТРАБАГ“ ДЗЗД, в което са: „ЩРАБАГ“ ЕАД и „СТРАБАГ АГ – клон България“ КЧТ – 13 584 998,74 лв. без ДДС;
 • „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М“ АД – 10 120 607,73 лв. без ДДС;
 • ДЗЗД „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2016“, с участници: „Автомагистрали Хемус“ АД и „ИНЖСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – 11 987 841,49 лв. без ДДС;
 • Обединение ДЗЗД „МОНТАНА ИГЛЕСИАС – ЛОТ 18“, в което са: „КОНТРАТАС ИГЛЕСИАС“ АД, „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД – 12 661 771,55 лв. без ДДС;
 • „КАРО – ПЪТСТРОЙ“ ДЗЗД, с участници: „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД и „ПЪТСТРОЙ – 92“ АД – 12 309 905,45 лв. без ДДС;
 • ОБЕДИНЕНИЕ „ЛОТ 18 – МОНТАНА“, в което са: „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД и „Гарант 90 – Цонев и Сие“ ООД – 10 505 892,46 лв. без ДДС;
 • „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД – 11 370 347,81 лв. без ДДС;
 • „Мегаинвест-холд“ ЕООД – 12 924 854,82 лв. без ДДС.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%b1%d0%b8/