Отворени са офертите за рехабилитацията на 48 км пътища по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Прочетено129пъти

Отворени са офертите за избор на изпълнители при рехабилитацията на 48 км второкласни и третокласни пътища, които ще се финансират по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Основно ще се ремонтират близо 9 км от път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре – обходния път на Ловеч, около 10 км от път III-306 Червен бряг – Чомаковци и 30 км от път IІІ-112 Дъбова махала – Монтана. Общата индикативна стойност на трите отсечки е над 35 млн. лв. без ДДС.

Обществената поръчка е в 3 обособени позиции:

За обособена позиция 1 – Лот 16 Път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч, кандидатите са:

 • ОБЕДИНЕНИЕ „ТРОЯН – КЪРНАРЕ“, в което участват: „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД и „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД;
 • „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД;
 • ДЗЗД „ЕВРО ПЪТИЩА 2016“, в което са: „Джи Пи Груп“ АД и „КОНТРАТАС ИГЛЕСИАС“ АД;
 • „АГРОМАХ“ ЕООД;
 • Обединение „ГЕОПЪТ-1617“, с участници: „Геострой“ АД и „Пътстрой-92“ АД;
 • „Регионални пътища 2017“ ДЗЗД, в което са: „ПСТ Груп“ ЕАД, „Пътстрой – Ловеч“ ЕООД, „ОРС – Инфраструктура“ ООД и „ПСТ Плевен“ ЕООД;
 • „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД.

За обособена позиция 2 – Лот 17 Път III-306 Червен бряг – Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен, кандидатите са:

 • „ВИАГРУП“ ЕООД;
 • ДЗЗД „Пътища Запад“, в което участват: „Ратек“, „Команс 2000“ АД, „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД;
 • ДЗЗД „ЕВРО ПЪТИЩА 2016“, в което са: „Джи Пи Груп“ АД и „КОНТРАТАС ИГЛЕСИАС“ АД;
 • Обединение „ГЕОПЪТ-1617“, в което са: „Геострой“ АД и „Пътстрой-92“ АД;
 • ОБЕДИНЕНИЕ „ЛОТ 17 – ЧОМАКОВЦИ“, в което са: „Гарант-90-Цонев и сие“ ООД, „ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД и „ИНМАТ СОФИЯ“ ЕООД;
 • ДЗЗД „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2016“, с участници: „Автомагистрали Хемус“ АД и „ИНЖСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
 • „Регионални пътища 2017“ ДЗЗД, в което са: „ПСТ Груп“ ЕАД, „Пътстрой – Ловеч“ ЕООД, „ОРС – Инфраструктура“ ООД и „ПСТ Плевен“ ЕООД;
 • „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД.

За обособена позиция 3 – Лот 18 Път IІІ-112 Дъбова махала – Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана, кандидатите са:

 • „Пътища Пловдив“ АД;
 • Консорциум „СТРАБАГ“ ДЗЗД, в което са: „ЩРАБАГ“ ЕАД и „СТРАБАГ АГ – клон България“ КЧТ;
 • „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М“ АД;
 • ДЗЗД „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2016“, с участници: „Автомагистрали Хемус“ АД и „ИНЖСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
 • Обединение ДЗЗД „МОНТАНА ИГЛЕСИАС – ЛОТ 18“, в което са: „КОНТРАТАС ИГЛЕСИАС“ АД, „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД;
 • „КАРО – ПЪТСТРОЙ“ ДЗЗД, с участници: „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД и „ПЪТСТРОЙ – 92“ АД;
 • ОБЕДИНЕНИЕ „ЛОТ 18 – МОНТАНА“, в което са: „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД и „Гарант 90 – Цонев и Сие“ ООД;
 • „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД;
 • „Мегаинвест-холд“ ЕООД.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8/

%d блогъра харесват това: