„ОСЪМ“ АД се модернизира по проект на стойност 4 131 675.00 лева

Прочетено1473пъти

На 28.06.2018 г. от 11:00 часа, ще се проведе встъпителна конференция по проект BG16RFOP002-3.002-0101-C01 « Повишаване на енергийната ефективност в „Осъм“ АД ». Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националния бюджет на Република България“-Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002 – „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”.
Основната цел на проектното предложение е осигуряване устойчиво развитие и конкурентни предимства за предприятието на база изпълнение на специфични мерки за енергийна ефективност, предложени в нарочен енергиен одит.
Конкретно изпълнението на дейностите по проекта включва:
1. Доставка и внедряване в експлоатация на следното оборудване:
– Автоматична машина за почистване на отливки (рязане, шмиргелене, вътрешно почистване)
– Индукционна пещ с два тигела – 1 брой
– Двутигелна Индукционна пещ с капацитет 6000 кг. и зареждане посредством вибротранспортьор
– Обезпрашителна инсталация
– Автоматично разливно устроийство
– Стационарен въздушен винтов компресор 32 м³/160 кВата и система за очистване на компресиран въздух
– Система за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия от компресорите
Договорът е на обща стойност 4 131 675.00 лева, от които 1 755 961.88 лева европейско и 309 875.62 лева национално съфинансиране, както и 2 065 837.50 лева собствено финансиране от страна на „ОСЪМ“ АД

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%81%d1%8a%d0%bc-%d0%b0%d0%b4-%d1%81%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82/

%d блогъра харесват това: