Острите респираторни инфекции за гр. Ловеч се задържат на ниско ниво, оформена заболяемост от 67, 63 на 10 хиляди население

Прочетено1263пъти

За периода 30.01.2017г. – 03.02.2017 г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 45 проверки на обекти с обществено предназначение – 15 детски градини, 2 места за настаняване, 3 фризьорски салони, 1 обществена пералня, 2 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 2 транспортни средства със специално предназначение, 12 училища, 4 ученически общежития, 1 плувен басейн и 3 хотела в гр. Ловеч, с. Врабево, с. Дебнево, с. Дерманци, с. Торос, гр. Троян, с. Чифлик, с. Кирчево, с. Лесидрен, с. Румянцево, с. Тодоричане, гр. Летница, с. Крушуна и с. Горско Сливово.

Не се установи несъответствие с действащата нормативна уредба, с изключение на две училища в с. Дебнево, община Троян и с. Кирчево, община Угърчин, на които са издадени предписания за извършване на ремонтни дейности до началото на новата учебна година. В горепосочените обекти се контролират и забраните за тютюнопушене, както и допълнително са извършени 25 проверки в заведения за обществено хранене и развлечение и в административни обекти, в които не са установени нарушения.

През седмицата са извършени и 8 проверки в кухненски бюфети на детски градини и ученически столове за спазване на здравословното хранене на децата и учениците в гр.Ловеч, гр. Летница и селата Дебнево, Тодоричане и Врабево, без нарушения.

През отчетния период приключи проверка по жалба, получена чрез Министерство на здравеопазването, касаеща медицинско обслужване. Копие на доклада с констатациите и заключението на Комисията, е предоставено на МЗ, както и на Изпълнителната агенция по лекарствата за становище по компетентност.

Приключена е отчетната и контролната дейност по Методиката за субсидиране на лечебните заведения за болнична помощ (ЛЗБП) през 2016 г. Изготвен е доклад до Министъра на здравеопазването с резултатите от проверките през четвърто тримесечие на 2016г., в който е докладвано за извършени и отчетени от ЛЗБП дейности над 10% в сравнение с предходния период..

Съгласно административната процедура по издаване на становище за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана медицинска помощ при недостатъчност на регистрираните практики, на основание чл. 81, ал. 1 от ЗЛЗ са издадени две становища по подадени заявления.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени 89 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Проверени и заверени са от лекар-експерт 135 броя експертни решения. Обжалвано е в срок 1 експертно решение до НЕЛК-София, изпратени са 51 броя експертни решения до заинтересовани лица съгласно закона за здравето.

През седмицата продължи работата по отчетна кампания 2016/2017 за лечебните и здравните заведения. Получени, проверени и обработени са 31 годишни статистически отчета от ЛЗ.

През седмицата определеният служител на Дирекция „Медицински дейности” е взел участие заседания на Съвета по осиновяване и Комисията по приемна грижа към Регионална дирекция „Социално подпомагане”.

За периода няма постъпили сигнали от ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ.

За периода 30. 01. 2017 – 05. 02. 2017 година включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:

Дихателни инфекции:

  • Варицела – 8 сл. – гр. Ловеч 2 сл.; гр. Троян 3 сл., по 1 сл. за с. Галата и с. Български Извор

  • Туберкулоза – 2 сл. – 1 сл. за с. Торос 76 г. м.; 1 сл за гр. Луковит 22 г. ж.

  • Скарлатина – 2 сл. за гр. Ловеч ОУ „Васил Левски“ и ДГ „Радост“ пореден сл. – няма рискови контактни; 1 сл. за гр. Троян – ДЯ № 1 – изследвани 20 контактни – няма носители на бета-хемолитичен стрептокок

Чревни инфекции

  • Ротавирусен гастроентерит – 1 сл. гр. Тетевен 3 г.

Острите респираторни инфекции за гр. Ловеч се задържат на ниско ниво, оформена заболяемост от 67, 63 на 10 хиляди население.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80-%d0%bb/

%d блогъра харесват това: