Острите респираторни инфекции за гр. Ловеч са с нормална за сезона заболяемост от 71, 79 на 10 хиляди население

Прочетено1020пъти

За периода 12.03.2018 – 18.03.2018 година включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:

Дихателни инфекции:

  • Варицела 2 сл . – по 1 сл. за гр. Ловеч и с. Славяни

Чревни инфекции:

  • Гастроентерит 1 сл. – 1 сл. за гр. Ловеч

Трансмисивни инфекции

  • Лаймска борелиоза 1 сл. . за гр. Троян

Острите респираторни инфекции за гр. Ловеч са с нормална за сезона заболяемост от 71, 79 на 10 хиляди население.

Лабораторната диагностика през изминалия период включва изследване на 23 бр. проби вода-питейна от централни водоизточници от: м. Асен, с.Български Извор, с.Васильово, с.Галата, с.Гложене, с.Голям Извор, с.Малка Желязна, с.Рибарица, гр.Тетевен, с.Черни Вит, с.Калейца, с.Добродан, с.Дебнево, с.Дълбок дол, с.Борима, с.Старо село, с.Голяма Желязна, с.Ломец, с.Врабево, с.Беленци, с.Дерманци, гр.Луковит, с.Торос по показатели от група А, които по изследваните микробиологични и химични показатели съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Изследвана е 1 проба вода от обществен местен водоизточник: с.Дълбок дол, която съответства на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и „Санитарно технически норми и правила за строителството и експлоатация на съоръженията при водоснабдяването на населените места и промишлеността с питейна вода”.

През седмицата са изследвани още 3 проби води от плувни басейни от с.Чифлик, гр. Луковит, гр. Троян, които по изследваните микробиологични и химични показатели съответстват на изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка”.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80-%d0%bb-9/

%d блогъра харесват това: