Острите респираторни инфекции за гр. Ловеч показват завишение спрямо предходната седмица, оформена заболяемост от 126.43 на 10 хиляди население, която е нормална за сезона

Прочетено868пъти

За периода 17. 04. 2017 –23. 04. 2017 година включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:

Дихателни инфекции:

 • Варицела – 9 сл. – гр. Ловеч 7 сл.; по 1 сл за с. Шипково и гр. Летница
 • Скарлатина – 1 сл.  за гр. Ловеч 7 г.

Чревни инфекции

 • Ротавирусен гастроентерит – 1сл. за гр. Ловеч

От групата на Вирусните хепатити e регистриран 1 сл.  Вирусен хепатит тип А   за с. Калейца             .

Острите респираторни инфекции за гр. Ловеч показват завишение спрямо предходната седмица, оформена заболяемост от 126.43 на 10 хиляди население, която е нормална за сезона.

 

Във връзка с разпореждане на Министерство на здравеопазването за предприемане на мерки за недопускане разпространение на морбили на територията на страната РЗИ гр.Ловеч предостави на всички общопрактикуващи лекари на територията на област Ловеч разпоредените от МЗ мероприятия за обхващане на всички подлежащи деца, които имат непълен имунен статус за възрастта. На МБАЛ Ловеч, като единствено лечебно заведение в областта с инфекциозно отделение, са дадени указания за подробна анамнеза и ранна диагностика, вкл. консулт с инфекционист при съмнения, както и Инструкция за събиране, съхранение и транспортиране на клинични материали до Националната референтна лаборатория за “Морбили, паротит и рубеола” в Националния център за заразни и паразитни болести гр.София.

За периода март-април са осъществени 36 проверки в кабинети на общопрактикуващи лекари на имунизационния статус на децата от 13 месеца – 18 години в пациентската листа, както и за наличие на ваксина в кабинетите им за обхващане на подлежащите. Установени са пропуски в работата на 3 ОПЛ по отношение обхващането на подлежащите, поради това подлежат на съвместна проверка с РЗОК и БЛС Ловеч.

На основание Закона за здравето до кметовете на 5 населени места са изпратени писма с имената на деца, които ОПЛ и РЗИ не установяват на посочения адрес с даден срок за явяване за имунизация до края на м.април. За 8 неявили се деца за имунизация или реимунизация са изготвени уведомителни писма за действия спрямо родителите до дирекция “Социално подпомагане” – отделите “Закрила на детето” Ловеч, Луковит и Ябланица. Предприети се действия за санкциониране и на останалите родители, отказали имунизацията или реимунизация, съгласно Закона за здравето.

Общият брой пациенти във възрастите 13 месеца – 18 години, фигуриращи в пациентските листи по данни на РЗОК е 21 119. До 21.04.2017 година децата  с непълен имунен статус по пациентски листи във възрастите 13 месеца -18 години са общо 227 (1,07%). От тях:

  • Не явили се – 23 ;
  • В чужбина – 122 (53,7%) от непълно имунизираните;
  • Болни в момента или контактни на ОЗБ (временни медицински противопоказания) – 62;
  • Трайни противопоказания -16 (7% от необхванатите) и
  • Документиран отказ на родители –  4. Някои от тях отказват всички ваксини и са санкционирани за това.

Продължава обхващането на децата с непълен имунен статус за морбили. Наличните количества комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола в РЗИ и при ОПЛ са напълно достатъчни за наваксване на приемите при нередовните деца.

На СМИ е предоставен  материал за заболяването морбили, имунопрофилактика, препоръки и съвети към родителите на децата с нередовни приеми. Информация е публикувана на интернет-страницата на инспекцията в рубрика „Актуално“.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80-%d0%bb-6/