Острите респираторни инфекции за гр. Ловеч бележат завишение спрямо предходната седмица, оформена е заболяемост от 102, 91 на 10 хиляди население

Прочетено517пъти

За периода 13.03.2017 г. – 17.03.2017 г. здравните инспектори при РЗИ гр. Ловеч извършиха 40 проверки на обекти с обществено предназначение (9 фризьорски и козметични салона, 6 хотела, 5 училища, 5 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 3 места за настаняване, 2 местни водоизточника и по 1 обект – фитнес зала, концертна зала, игрална зала, обществена тоалетна, централен водоизточник, транспортно средство със специално предназначение, детска градина, заведение за социални услуги, дом за възрастни, водоснабдително съоръжение) в гр. Ловеч, гр. Тетевен, гр. Луковит, с. Бабинци, с. Хлевене, с. Сливек и с. Лешница.

Не са  установени несъответствия с нормативната уредба.

В посочения период са извършени още 2 проверки на кухненски блокове на детски градини за спазване на здравословното хранене на деца до 3-годишна възраст в гр.Луковит, без установени нарушения на здравното законодателство и 3 проверки в училища на гр.Троян и гр.Луковит за спазване на съгласуваните от РЗИ учебни разписания, също без нарушения.

Извършени са 22 проверки за спазване забраните за тютюнопушене в обекти за хранене и развлечения и административни обекти в гр.Ловеч, гр. Тетевен, гр.Троян, гр.Луковит и с. Български извор, като е констатирано, че забраните се спазват.

В заведение за хранене и развлечение в с.Български извор, махала “Роденец” на длъжностно лице е съставен акт за работа без извършени задължителни медицински прегледи и изследвания.

През изминалата седмица са извършени 4 проверки в амбулатории от извънболничната помощ в гр.Летница и с.Горско Сливово на осъществяваната дейност, в съответствие с регистрирацията по Закона за лечебните заведения, както и 6 проверки в АИП за ПМП по спазване на изискванията за метрологичен контрол на средствата за измерване. Проверените ОПЛ работят съобразно нормативните разпоредби с изключение на едно лечебно заведение, на което е направена препоръка.

Осъществени са и 2 планови проверки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина в аптеки в гр.Летница и с.Горско Сливово. Няма установени нарушения. В тези аптеки са извършени проверки за спиране и блокиране на  лекарствения продукт „Имунофан” спрей по заповед на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). В проверените обекти не се откриха наличности от посочения продукт.

Разгледани са 4 бр.жалби срещу болнични листи от Директор на ТП на НОИ – Ловеч и Директор ТП на НОИ – София и насочени за повторна експертиза от ЛКК.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени 114 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Обжалвани са в срок 1 експертно решение до НЕЛК – София, както и 7 болнични листи до ТЕЛК.

Няма постъпили сигнали от ЦСМП – Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ.

 

За периода 13.03.2017 – 19.03.2017 г., включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки, както следва:

Дихателни инфекции:

  • Варицела – 13 случая – 8 за гр. Априлци в ДГ “Острец” и ОУ „Васил Левски”; 1 за гр. Троян в СУ „Св. Климент Охридски”; 4 за гр. Ловеч в ДГ „Зора”
  • Скарлатина – 2 случая – 1 за гр. Ловеч от ОУ „Проф. Димитър Димов”, без рискови контактни и 1 за гр. Троян от ДГ „8-ми март”, където са изследвани 19 контактни, от които 1 дете е доказан носител на бета-хемолитичен стрептокок. Издадено е предписание за отстраняване на детето от ДГ и насочване към ОПЛ;
  • Коклюш – 1 случай, потвърден за гр. Угърчин на 2 г. неорганизирано дете. В дома има 4 контактни, от които 2 деца с пълен имунен статус за възрастта по отношение на коклюш.
  • Туберкулоза – 1 случай за гр. Троян

 

От групата на Вирусните хепатити е регистриран 1 случай на Хепатит А за гр. Ловеч.

От групата на паразитните заболявания е регистриран 1 случай на  Ехинококоза за гр. Луковит

 

Острите респираторни инфекции за гр. Ловеч бележат завишение спрямо предходната седмица,  оформена е заболяемост от 102, 91 на 10 хиляди население, при 76, 45 на 10 хиляди население за предходната седмица.

Заболяемостта е нормална за сезона.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80-%d0%bb-4/

%d блогъра харесват това: