Острите респираторни инфекции за гр. Ловеч се задържат на ниско ниво, оформена заболяемост от 61.75 на 10 хиляди население

Прочетено917пъти

За периода 27.02.2017г. – 02.03.2017г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 30 проверки на обекти с обществено предназначение – 9 фризьорски и козметични салона, 7 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 3 детски градини, 5 училища, 1 ученическо общежитие, 1 дом за възрастни, 1 музикална школа и 2 хотела в гр. Ловеч, с. Малиново, с. Рибарица, с. Гложене, като при проверките не са установени нарушения на нормативната уредба.

В посочения период са извършени още 10 проверки в кухненски блокове на детски градини за спазване на здравословното хранене на децата в гр.Ябланица, Малиново, Добревци, Златна Панега и детска кухня гр.Ловеч и 2 проверки на ученически стол за спазване на здравословното хранене на учениците в учебни заведения в гр.Ябланица и с.Златна Панега, без установени нарушения на здравното законодателство. В гр.Ловеч, гр.Ябланица, с.Малиново, с.Златна Панега и с.Рибарица са извършени 5 проверки в учебни заведения за спазване на съгласуваните учебни разписания, също без нарушения.

Контролът на забраните за тютюнопушене в закрити обществени места през м.февруари включва 421 проверки, от които 46 в обекти за хранене и развлечение, 76 в детски и учебни заведения, 92 в лечебни заведения, 139 проверки в други закрити обществени обекти по смисъла на параграф 1а от ДР на Закона за здравето и 74 проверки на открити обществени места по смисъла на чл.56а от Закона. Съставен е 1 акт за установено нарушение в игрална зала, издадени са 4 наказателни постановления с обща сума 3900 лв.за установени в предходния месец нарушения на забраните за тютюнопушене.

През седмицата са извършени и 3 проверки в аптеки и 1 проверка в дрогерия в община Тетевен за спазване изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, без нарушения.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени 101бр. заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Проверени и заверени от лекар-експерт са 120 експертни решения. Обжалвани в срок са три експертни решения до НЕЛК-София, изпратени са 48 броя експертни решения до заинтересовани лица съгласно Закона за здравето.

Служител от Дирекция „Медицински дейности” е взел участие в заседание на Съвета по осиновяване към Регионална дирекция „Социално подпомагане”.

За периода няма постъпили сигнали от ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ.

За периода 27.02.2017 – 05.03.2017 година включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:

Дихателни инфекции:

  • Варицела – 8 сл. – гр. Ловеч 1 сл.; 4 сл за гр. Троян; гр. Априлци 3 сл.

  • Скарлатина общо 5 сл., от които 3 сл. за гр. Ловеч – по 1 сл. за ОУ „Д. Димов“; ОУ „В. Левски“ и за ДГ „Радост“ . Изследвани са 32 контактни от ДГ – няма носители на бета-хемолитичен стрептокок. За гр. Троян е регистриран 1 сл. в ДГ „8-ми март“ – изследвани 21 контактни – няма носители на бета-хемолитичен стрептокок. За с. Орешак е регистриран 1 сл.

Чревни инфекции

  • Ротавирусен гастроентерит – 1 сл. за гр. Тетевен

Острите респираторни инфекции за гр. Ловеч се задържат на ниско ниво, оформена заболяемост от 61.75 на 10 хиляди население.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80-%d0%bb-3/