февр. 04 2015

Основни моменти от отчета на Общинска полиция – СКОРС в Ловеч

Прочетено1896пъти

skorsizdanka250614111Отдел „Самоохрана, контрол, обществен ред и сигурност“ към община Ловеч отчита дейността си за 2014 г. пред общинския съвет. Отчетът преди обсъждането на сесия ще бъде разгледан на заседанията на постоянните комисии по общинска собственост, бюджет и финанси, правно-нормативни въпроси, икономическа политика и евроинтеграция и образование, култура, младежта и децата тази седмица.

Щатната структура на отдел СКОРС се състои от началник, група „Самоохрана на общински обекти“, група „Контрол по спазване на наредбите на общинския съвет, паркинги и синя зона“, главен експерт „Защита при бедствия и безопасност на движението“ и технически сътрудник. На отдела са придадени два леки автомобила.

През 2014 г. СКОРС реализира приходи на стойност 166 586 лв. Те са от паркинги – 59 673 лв, пазари/базари – 27 061 лв, билети за посещение на Деветашката пещера – 77 776 лв, от ползване на спортната зала – 2745 лв, глоби с квитанции – 820 лв, и регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга – 48 лв. Реализирани са и допълнителни приходи за общинския бюджет във взаимодействие с други структури на общината в размер на 25 878 лв.

2014 г. е определена от началника на отдел СКОРС Гриша Генов в отчета като най-резултатния период в дейността на общинското звено. В отчета се посочва, че служители на отдела са охранявали осем общински обекта и шест училища, обслужвали са седем паркинга, като оценката е, че изпълняват задълженията си добре, при продажба на билети и събиране на такси спазват контролните процедури. Като най-важна и обществено значима дейност е откроено опазването на обществения ред, тя е организирана под формата на ежедневни двусменни дежурства от 7.30 ч. до 24 ч. Основните усилия са насочени традиционно в направление превенция, заключаващо се в информиране на гражданите и създаване на условия за недопускане на нарушаване на наредбите на общинския съвет. Раздадени са 450 листовки, информиращи за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч, Наредба № 2, санкции за паркиране върху зелени площи, процедура за бране на липов цвят, освобождаване на пътното платно от автомобили, възпрепятстващи реализирането на дадено събитие, нормативната база за билети за вход за Деветашката пещера, основания за спиране на достъпа на граждани до някои от галериите на пещерата. Независимо че превенцията е в основата на ежедневната дейност, съществена работа е извършена по контрола и изпълнението на наредбите на общинския съвет, посочва в отчета си Гриша Генов. 150 нарушители на обществения ред са санкционирани с акт за установяване на нарушение. Най-много – 54-има, са за изсичане и кастрене на дървета и храсти при бране на диворастящи плодове, липов цвят и билки, 27 за движение на пътни превозни средства с животинска тяга в града, 17 за движение на каруци без престилки за отпадъци.

Наложени са 41 глоби с квитанция, като най-много – 21, са за движение и паркиране на моторни превозни средства по пешеходната зона и в пешеходните алеи на парка „Стратеш“ и алея „Башбунар“, и 11 – за паркиране на автомобили върху зелени и цветни площи.

Отстранени са 84 излезли от употреба моторни превозни средства. Работено е по 233 сигнала на граждани, писмено е отговорено на 129 писма и 25 жалби. Разработени са 34 докладни записки и предложения до кмета. Издадени са 183 предупредителни протокола. От тях 35 са по Наредбата за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Ловеч. По нея са съставени още четири акта за установени нарушения, наложени са три глоби с квитанции.

За отчетния период са разнесени и връчени 2417 наказателни постановления, призовки, съобщения, заповеди, писма, покани.

Служителите на СКОРС са участвали в дейности по обезпечаване на обществения ред и сигурност при провеждане на различни инициативи в общината и в аварийно-спасителни мероприятия, включително и Доброволното формирование към общината.

В отчета се изтъква и доброто взаимодействие с органите на МВР по изпълнение на съвместните мероприятия, пряко свързани с дейността на СКОРС – справки за МПС, оказване на съдействие при възникнали проблеми относно изпълнението на наредбите на общинския съвет, извършени съвместни проверки по сигнали на граждани, участие като поемни лица – 242 часа.

Отделът се утвърждава като необходима структура в помощ на община Ловеч и гражданите и е припознат като структура, която е в състояние да решава определени проблеми, са изводите, откроени в отчета на началника на СКОРС.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0/

%d блогъра харесват това: