ян. 14 2013

ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЛОВЕШКА ОБЛАСТ ЗА 2011 ГОДИНА

Прочетено2225пъти

stat1401131Галинка Венкова НСИ

По окончателни данни през 2011 година на територията на Ловешка област са осъществявали дейност 5 369 предприятия от нефинансовия сектор, с 66 по-малко в сравнение с 2010 година. В общините Ловеч и Троян относителният дял на активните предприятия е 68.3% от тези в областта.

            Произведената продукция в Ловешка област през 2011 година е в размер на 1 299 млн. лева, като 75.1% от нея е реализирана от предприятията в посочените две общини.

            В Ловешка област през 2011 година са осъществявали дейност 11 големи предприятия (с над 250 заети лица), като произведената от тях продукция е 40.0% от общата за областта.

            Микропредприятията (с по-малко от 10 заети лица) са 91.3% от общия брой и формират 15.0% от произведената продукция в областта.

            През 2011 година структурата на предприятията по икономически сектори остава почти непроменена спрямо предходната година. В сектор „Търговия  и ремонт на автомобили и мотоциклети” са отчетени 40.8% от активните предприятия. В тях е реализирана 8.1% от произведената продукция в областта, или с 0.4 пункта по-малко спрямо 2010 година.

            Предприятията в сектор „Преработваща промишленост” формират 13.8% от общия брой, но произведената в тях продукция достига 69.0% от тази за областта.

            През 2011 година съотношението в лева на приходи и разходи за дейността е 100 към 96. За големите предприятия това съотношение е 100 към 93.

            През 2011 г. в Ловешка област 65.0% от отчетените предприятия са реализирали печалба в размер на 122 млн. лева, като голям дял от нея – 51.6%, е формиран в сектор „Преработваща промишленост”. С отрицателен финансов резултат са приключили 20.8% от предприятията , като общата загуба е 66 млн. лева. С нулев финасов резултат са 14.2% от нефинансовите предприятия.

            През 2011 година в нефинансовите предприятия на Ловешка област са работили

30 164 заети лица, от тях 32.3% в микропредприятията и 19.4% в големите предприятия.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd/

%d блогъра харесват това: