апр. 26 2013

Осем местни експерти бяха на работно посещение в Италия

Прочетено1079пъти

znanie2604131Осем местни експерти /от Ловеч, Габрово, Дряново и Троян/ участваха в работно посещение в Италия в рамките на проект „Инициатива за иновации в социалната икономика“ , изпълняван от сдружение „Знание“ Ловеч. Участниците са представители на местна власт, НПО, браншови организации, бизнес и социални услуги.  В периода 14-20 април те бяха посрещнати от италианските партньори в Падуа /ИРЕКООП Венето/, където преминаха обучение за социалното предприемачество, посетиха кооперативи, публични институции, малки и средни предприятия, Агенция за устойчивост на социалните предприятия. Целта на посещението беше българските експерти да бъдат запознати с добрите практики в Италия, с насърчаването и развитието на социалните предприятия там и след връщането си в България да генерират идеи   и направят предложения за това, как добрият опит може да бъде приложен тук.

Участниците са силно впечатлени от  осъзнаването на важността и случването на социалното предприемачество в регион Венето. Проблемът с отпадането на хората с увреждания  от пазара на труда там е решен с промяна в мисленето и данъчни облекчения за работодателите –работодател наел 30% или повече от маргинализираните групи, бива освободен от осигуровки за сметка на работодател.  Част от програмата е било посещението на обществена пералня и  цех за производство на части за кафе машини Делонги, в които  хората с увреждания  представляват  50% от заетите и   се справят не по-зле от останалите работещи. Моделът, в който бизнесът , социалните услуги и местната власт си сътрудничат за интеграцията на групите в риск на пазара на труда, е  постигнат с промяна в нагласите и обединение на различните заинтересовани страни с цел създаване на Агенция за устойчивост на социалните предприятия.

Участниците вече имат идеи за прилагане на добрия опит в България, но за пълната интеграция на хората с увреждания на пазара на труда може да се мисли едва след промени в съществуващото законодателство. За постигане целите на проекта – иновации в социалната икономика се предвижда да се направи оценка на ситуацията в България за извеждане на  предложения за промени и  няколко обучения в Ловеч през месец юли 2013 г.  за представители на бизнес, местна власт и НПО.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%8f%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%bf/

%d блогъра харесват това: