окт. 16 2012

ОП „Конкурентоспособност” предоставя допълнително 150 млн. евро за нов инструмент в подкрепа на бизнеса по JEREMIE

Прочетено849пъти

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 ще предостави допълнително 150 млн. евро на Холдинговия фонд по JEREMIE за въвеждането на нов финансов инструмент – предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска в подкрепа на бизнеса.  Основната цел на финансовия инструмент е подобряването на достъпа до заемен ресурс от страна на малките и средните предприятия, чрез значително намаление на предлаганите лихвените нива от страна на кредитните институции. Предвижда се нивото на лихвения процент към малките и средни предприятия да бъде 0% върху частта по финансирането предоставено по JEREMIE и пазарни лихвени нива върху частта, предоставяна от кредитните институции. По този начин ще бъде постигнато ефективно намаление наполовина на лихвения процент за бизнеса.

Българските МСП ще могат да използват нисколихвените кредити както за финансиране на свои инвестиционни проекти, така и за нуждите си от оборотни средства, а максималният срок на заемите ще бъде 10 години. Наред със значително по-ниските лихви, кредитите ще имат също по-ниски нива на обезпечение и такси за обслужване. Прехвърлянето на допълнителните средства за бизнес кредитирането на малкия и средния бизнес стана възможно след ратифицирането от парламента на финансовото споразумение по инициативата JEREMIE, което бе обнародвано в „Държавен вестник“ преди десетина дни.  Средствата по продукта ще се отпускат към бизнеса от кредитни институции, които трябва да осигурят 50% съфинасиране по инструмента. По този начин кредитният ресурс за МСП ще бъде удвоен до 300 млн.евро. Кредитните институции, които ще отпускат заеми на МСП по новия инструмент, се избират от Европейския Инвестиционен Фонд, който управлява Джереми инициативата в България. Очаква се заемите да бъдат достъпни за МСП през първото тримесечие на 2013 г. и отпускането им да продължи до края на 2015 г. Заеми ще могат да се теглят в лева и в евро.

JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за микро-до средни предприятия) е съвместна инициатива, инициирана от Европейската комисия (Генерална дирекция „Регионална политика“) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) имаща за цел подобряване на достъпа до финансиране за микро, малки и средни предприятия (МСП) в ЕС използваща структурните фондове за периода 2007 – 2013 г. JEREMIE е холдингов фонд и като такъв предоставя финансиране на МСП индиректно, чрез финансови продукти, управлявани от финансови посредници.

Повече информация може да бъде намерена на www.jeremie.bg. Допълнителна информация се предоставя и на място в Областен информационен център (ОИЦ) – Ловеч, ул. „Търговска” 29, Барокови къщи, тел 068 604 297 или на електронен адрес: oic_lovech@gmail.com

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%bf-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0/

%d блогъра харесват това: