юни 17 2013

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ И РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАРИ

Прочетено802пъти

jatva607121НАПОМНЯМЕ ВИ АБСОЛЮТНАТА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА ЗА ИЗГАРЯНЕ НА РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ!

(Чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 6 от Наредба №Із-1053/19.04.2011 г.- за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи /Обн. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г./).

             Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара, с обхващане на значителни площи от огъня.
           В дворовете палете огън, само ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.
           Никога не оставайте накладения огън без наблюдение!
           Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.
           Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, козари, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.
            Запаленият в сухи треви и стърнища огън, лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд.
           Особена е отговорността за недопускането на пожари на председателите на кооперации, собствениците и ползвателите на селскостопански земи, както и на кметовете на населените места.
            За да бъде опазена реколтата, за работа в узрели зърнени масиви се допуска само изправна земеделска техника и изправна транспортна и друга техника,

оборудвана със съответните противопожарни уреди.

            Напомняме на всички, заети с прибирането на реколтата, че земеделската техника ще се допуска до участие в жътвената кампания само след проверка от органите за ПБЗН и издаване на протокол. В противен случай ще се прилагат предвидените в Закона за МВР административно – наказателни и принудителни мерки.
            Не се допуска паркиране и ремонтиране на земеделска и транспортна техника в близост до узрели зърнени масиви.
            При откриване на признаци на пожар в полето търсете най-бързата възможност за подаване на съобщение на тел. 112.

 

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb-2/

%d блогъра харесват това: