ОИЦ – Ловеч представи „Постигнато и предстоящо“ в областта

Прочетено1045пъти

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

В периода 17-28 октомври 2016 г. Областният информационен център проведе осем информационни и дискусионни срещи под мотото „Постигнато и предстоящо“. Експертите от ОИЦ-Ловеч запознаха местните общности с възможности за кандидатстване с проектни предложения по процедури, които предстои да бъдат отворени през 2017 г. по Оперативните програми (ОП „Развитие на човешките ресурси; ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“; ОП „Околна среда“;  ОП „Региони в растеж“; ОП „Иновации и конкурентоспособност“) и Програмата за развитие на селските райони, съгласно публикувани проекти на Индикативни годишни работни програми.

Акцент в срещите по места беше представянето на информация за сключени договори и изпълнение на различни проекти по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони на територията на област Ловеч и общините от началото на настоящия програмен период.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Екипът на Областния център проведе и множество дискусии с присъстващите бенефициенти, с цел споделяне на техния опит в изпълнението на проектите, трудностите които срещат и резултатите, които са постигнали. Присъстващите споделиха като често срещан проблем прекалено дъгите срокове за оценка на подадените проектни предложения, както и закъснялото отваряне на някои процедури.

На събитията присъстваха представители, както на общинска администрация, така и на социални услуги, детски заведения, читалища, местен бизнес и земеделски стопани. Участие взеха и представители на бизнеса в някои общини, които бяха дошли с предварително подготвени въпроси и казуси. В последвалата дискусионна част на срещите екипът на ОИЦ-Ловеч даде разяснения и за отворената в момента за кандидатстване процедура „Развитие на социалното предприемачество“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и за подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони.

Във всяка от осемте общини експертите от ОИЦ-Ловеч представиха и добри практики от изпълнявани проекти за развитие на социалното предприемачество през предходния програмен период.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b8%d1%86-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%b8-%d0%bf/

%d блогъра харесват това: