ОИЦ-Ловеч домакин на среща за представяне на подхода „Интегрирани териториални инвестиции“ за Северозападния регион

Прочетено1339пъти

sreshtaoic2911131Областен информационен център – Ловеч беше домакин на среща –дискусия на тема „Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) за развитие на Северозападен район (СЗР)“. Събитието, което се проведе на 28 ноември, беше организирано в партньорство с Областна администрация Ловеч. Това е част от поредицата срещи във всички областни градове на СЗР, с цел представяне на пилотния проект за въвеждане подхода ИТИ в Северозападния регион за планиране през новия програмен период 2014-2020 г.

Областният управител на област Ловеч Милко Недялков отбеляза значимостта на това събитие за правилното програмиране и приоритизиране развитието на региона и областта с цел оптимално използване на средствата. Управителят на Областния информационен център, Нели Митева представи гостуващите лектори доц. д-р Стелиян Димитров и доц. д-р Климент Найденов от СУ „Св.Климент Охридски“, като покани всички присъстващи да бъдат активни с предложения и мнения.

Доц. д-р Стелиян Димитров сподели, че в момента СЗР е на последно място по всички показатели за развитие в ЕС и в България, в т.ч.най-ниско БВП, висока степен на изостаналост, бедност, изолираност спрямо останалите части на националното пространство. Той посочи и данни за демографски срив (над 20% е намаляло населението на СЗР през последните 4 години). Регионът се характеризира с множество социални проблеми, най-нискsreshtaoic2911133о ниво на икономическа активност и невъзможност да се „самотрансформира“. Поради това се налага въвеждането на пилотен проект за целенасочено въздействие. Доц. Димитров насочи вниманието на присъстващите към необходимостта от разработване на Стратегия за прилагане на подхода ИТИ. Той отбеляза още, че тези срещи в областите от СЗР са изключително важни за изготвянето на Стратегията и правилното приоритизиране на проектите и мерките, които ще се прилагат интегрирано през следващите 7 години. Целта на териториалния интегриран инструмент е проектите, които ще се развиват в СЗР през периода 2014-2020 г., да отговарят на ясни приоритети, които адресират основните предизвикателства пред развитието на региона.

sreshtaoic2911132По време на дискусията присъстващите бяха доста активни и представиха своите коментари и предложения. Донка Михайлова, кмет на Община Троян сподели, че най-същественият проблем на област Ловеч е транспортната недостъпност между Северна централна и Южна централна България, както и между СЗР и североизточната част на страната ни. Кметът на Троян постави въпроса за тунела под Беклемето, на който се търси решение от много години и предложи в новата стратегия да се предвиди рехабилитация на път II-35, който свързва Плевен- Ловеч и Троян. Кметът на Троян предложи също в процеса на разработване на Стратегията да бъдат включени местните общности, които на този етап остават изолирани. Последваха предложения от и за бизнеса. Любен Станев, председател на Фондация „Дипломат“ и известен бизнесмен от град Луковит сподели, че е подготвил 11 предложения, които ще изпрати на екипа за подготовка на Стратегията. Той акцентира, че е много важно да се работи в две основни насоки – създаване и гарантиране на устойчивост на изпълнените проекти и вложените средства и обединяване на бизнеса в сфери като туризма например.

Представителите на Камарата на архитектите – арх.Боян Кръстев и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране  – инж.Йотов, се обединиха около приоритета – транспортна обезпеченост и инфраструктура на областта и региона като цяло.

Много активни бяха и представителите на Общинска администрация Тетевен, Мариян Алексиев и Председателят на Местна инициативна група (МИГ) Троян – Априлци – Веселин Радев, които дадоха предложения за финансиране на конкретни проекти, свързани с развитието на туристическата инфраструктура и елементи на заобикалящите я терени. Те споделиха, че е необходимо приоритетно финансиране на обединени проекти на няколко общини, като например проекти, свързани със селското стопанство и биоземеделието, осигуряване на гаранции за земеделските производители, които изпълняват проекти с европейски средства и др.

Срещата завърши с отправена към всички присъстващи покана да формулират своите препоръки и да ги изпращат на електронните пощи на организаторите – ОИЦ-Ловеч и Областен управител – Ловеч.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b8%d1%86-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2/

%d блогъра харесват това: