ян. 29 2016

ОИК Ловеч прекрати правомощията на Павлин Иванов като общински съветник. В Общински съвет Ловеч влиза Тихомир Маринов

Прочетено13125пъти

oik2010151С писмо изх. № ОС-295(1) от 29.01.2016 г. председателят на Общински съвет Ловеч уведомява ОИК Ловеч, че е депозирано искане от г-н Павлин Тодоров Иванов за прекратяване на правомощията му като общински съветник.

Приложено е заявление от г-н Иванов и Решение № 29/28.01.2016 г. на Общински съвет Ловеч, с което последният е избран за член на съвета на директорите на „ЕКО“ ЕАД – гр. Ловеч. От приложените документи се установява наличие на предпоставките по чл. 30, ал. 4, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, поради което пълномощията на общинския съветник следва да бъдат прекратени и да  бъде обявен за избран следващият в листата кандидат. Съгласно изготвената от „Информационно обслужване“ АД справка за класиране според преференциите, следващият кандидат от кандидатската листа на ПП ГЕРБ е Тихомир Пенчев Маринов.

Предвид изложеното, на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 от ИК, чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3 и т. 9 от ЗМСМА и т. 2.1 б. „м“ от Решение № 2901-МИ от 05.11.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Ловеч:

Прекратява пълномощията на Павлин Тодоров Иванов като общински съветник в Общински съвет Ловеч.

Обявява за избран за общински съветник в Общински съвет Ловеч Тихомир Пенчев Маринов, ЕГН ***, от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

На обявения за избран кандидат да се издаде удостоверение.

Препис от решението да се изпрати на председателя на Общински съвет Ловеч.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b8%d0%ba-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0/

Коментари

  1. това е най-краткия мандат 🙂

%d блогъра харесват това: