Обявена е „Восъчна зрялост“ на посевите от житни култури, както и мерките за пожарна безопасност

Прочетено887пъти

pojar2203158Със заповед на кмета на Община Ловеч от 24.06.2016 г. се обявява настъпването на „Восъчна зрялост“ на посевите от житни култури и се определят мерките за създаване на организация за пожарна безопасност по време на жътвената кампания.

Кметовете и кметските наместници на територията на Община Ловеч трябва да създадат организация за навременно разгласяване на Наредба № 8121з – 968/ 10.12.2014 г. сред населението, както и повишаване готовността му за предотвратяване  и гасене на пожари.

Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

Осигуряване механичното отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътищата –  общинска собственост, минаващи през и/или покрай житни посеви..

Организират и се провеждат мероприятия за опазването на селскостопанското имущество от пожари по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.

Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари. Не се разрешава извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през и/ или покрай житните площи, през периода от восъчна зрялост до прибирането на реколтата.

Юридически и физически лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, следва да организират изпълнението на изискванията на ЗОЗЗ и Наредба № 8121з – 968/ 10.12.2014 г., да оказват съдействие на органите за пожарна безопасност на населението, да уведомят писмено съответната Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” преди започване на жътвата в площи над 100 дка, да парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури, да използват земеделска техника, която отговаря на изискванията за безопасна експлоатация.

Предвиждат се още инструктажи, за да не се ползват огнестрелни оръжия и сигнални ракети в района на посевите по време на жътвата, както и да се паркира само да определени за това места.

Настоящата заповед се изпраща на кметовете и кметските наместници на територията на община Ловеч, които трябва да я  сведат до знанието на населението, както и до отговорните лица за дейностите в земеделските земи. Цялата заповед може да се прочете на сайта на общината.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%8a%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d1%80%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%b2/

%d блогъра харесват това: