юни 27 2014

Общинският съвет реши да се отдаде под наем чрез търг незастроен поземлен имот за монтиране на катерачна стена

Прочетено864пъти

katerachi2604104Общинският съвет реши на сесията си вчера да се отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг част от незастроен поземлен имот, публична общинска собственост, за монтиране на изкуствена катерачна стена. Имотът е на ул. „Васил Левски” в кв. Вароша, с площ е от 103 кв. м, в източната му страна има подпорна стена. Той е с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и с начин на трайно ползване – за имот на културно-историческото наследство. През 2003 г. върху този имот е учредено безвъзмездно право на ползване на Туристическо дружество „Стратеш“, което монтира там катерачна стена. Срокът на договора е изтекъл през октомври м. г. С молба от март т. г. дружество „Стратеш” е депозирало искане за продължаване ползването на имота, за което да бъде сключен нов договор за наем.

Предложението направи кметът Минчо Казанджиев, който посочва, че отдаването под наем на имота ще осигури на състезателите и на всички интересуващи се практикуването на спортно катерене, както и ще спомогне за развитието и укрепването на физическото здраве чрез спорта у подрастващите. Законът за устройство на територията допуска до реализиране на подробния устройствен план незастроени поземлени имоти да се използват за временни открити обекти за спортни дейности и площадки за игра въз основа на разрешение за строеж, съответно разрешение за поставяне. Съгласно Закона за общинската собственост свободни имоти или части от тях, публична общинска собственост, може да се отдават под наем за срок до 10 години след решение на общинския съвет.

Общинският съвет вчера реши имотът да се отдаде под наем чрез търг за осъществяване на спортна дейност за срок до реализацията на подробния устройствен план, но не по-дълъг от десет години. Началната тръжна месечна наемна цена да бъде 15 лв.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4/

%d блогъра харесват това: