Ное. 28 2014

Общинският съвет реши вместо Правилник да се разработи Наредба за подпомагане на деца с изявени дарби и Програма към нея

Прочетено1014пъти

obs203131Прие плана за изпълнение на Програмата за младежки дейности за 2015 г.

Постоянната комисия на общинския съвет по образование, култура, младежта и децата съвместно с общинската администрация да изготви Наредба за подпомагане на деца с изявени дарби и Програма към нея. Това реши вчера на заседанието си общинският съвет, приемайки предложението на комисията по образование. С Наредбата да бъдат обхванати деца до седми клас и ученици, навършили 18 години, които не могат да бъдат стимулирани по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби, по която стипендии се отпускат на ученици от 8 до 12 клас.

За да не бъдат лишени и останалите даровити деца на Ловеч, администрацията разработи Правилник за подпомагане с общински средства и стимулирането на по-малки на възраст талантливи деца, който на сесията вчера бе оттеглен от кмета.

Наредбата за специална закрила на деца с изявени дарби и Програмата към нея да бъдат разработени до 31 януари 2015 г., реши още общинският съвет.

Същевременно вчера съветниците приеха плана за изпълнение на Програмата за младежки дейности за 2015 г. В него са разписани конкретните дейности, програми, инициативи и кампании за изпълнение на 11-те приоритета на програмата, посочени са източникът на финансиране, периодът на изпълнение и отговорната институция.

За финансовото обезпечаване на плана са необходими 12 хил. лв в рамките на бюджета на общината. Парите се разпределят по институции, осъществяващи конкретните инициативи – 2980 лв за Центъра за работа с доброволци към Регионалната библиотека, 1200 лв за сдружение „Екомисия 21 век“, 1000 лв за сдружение „Знание“, 495 лв за сдружение „Зона Ловеч“, 1000 лв за БЧК, 1600 за РЗИ, 295 лв за ОДК, по 100 лв получават читалищата в Лисец, Чавдарци, Йоглав, Малиново, Славяни, Радювене, 300 лв – читалището в Смочан, и 100 лв – Областният информационен център.

Планът за изпълнение на Програмата за младежки дейности за 2015 г. е разработен по предложения на партньорските организации и институции, работещи с младежи. Сред предвидените инициативи са провеждането на Младежки фестивал за модерни танци, кампания за намаляване на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора, изграждане на Академия за доброволци, Младежка академия за демокрация и развитие, поредица от занимателни, информационни и образователни дейности с активното участие на младежи.

Програмата за младежки дейности в община Ловеч е за периода 2014-2020 г., приета е от общинския съвет миналата година и е насочена към млади хора на възраст между 15 и 29 години, като основно се цели подпомагането им като активна част от Европейската общност и тяхното развитие и съхранение като личности и граждани.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%bd/

%d блогъра харесват това: