сеп. 12 2012

Общинският съвет прие трите зони за въздействие на интегрирания план за градско възстановяване и развитие

Прочетено833пъти

Три зони за въздействие на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Ловеч определи днес на 15-ото си заседание общинският съвет. Предложението за това е на кмета Минчо Казанджиев. От 26 присъствали общински съветници 26 гласуваха „за”, информират от пресцентъра на ОбС Ловеч.

Зоните за въздействие се определят в рамките на спечеления от община Ловеч проект по оперативна програма „Регионално развитие” – „Подкрепа за разработка на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Ловеч”. Те са: зона с преобладаващ социален характер, зона с потенциал за икономическо развитие и зона на публични функции с висока обществена значимост.

Първата зона включва в обхвата си ж. к. „Младост”, ж. п. гарата, автогарата, болничния комплекс и жилищната зона, заключена между ж. к. „Младост”, болницата, ул. „Д-р Съйко Съев”, ул. „Княз Имеретински”, ул. „Цачо Шишков” и ул. „Иван Урумов”. Във втората попадат части от Източна и Северна промишлени зони, ограничаващи се на юг от гробищния парк „Стратеш”, Професионалната гимназия по кожарство, облекло и химични технологии „Марийка и Маринчо Караконови”, ул. „Велико Търново”, ж. к. „Здравец”, а на запад, север и изток – от зелени площи, ниви и земеделски земи. Третата зона обхваща централната градска част, заключена между улиците „Тодор Каблешков”, „Търговска”, „Г. С. Раковски”, „Осъмска”, „Димитър Пъшков”, „Ген. Скобелев”, „Инж. П. Иванчев” и „Княз и Имеретински” и парка „Стратеш” (включително зоопарка и гробищния парк), АИР „Вароша”, предвидените в кв. Дръстене спортни терени, Средновековната крепост „Хисаря” и парка „Башбунар”.

Тези предложени зони за въздействие са в резултат на проведени пет публични обсъждания през последната година с граждани в кварталите на Ловеч, с НПО-ата, фирми, браншови организации, се посочва в предложението на кмета. На 3 септември се проведе и публично обсъждане с всички заинтересовани страни за развитието на града, на което бяха представени зоните и визията за града за следващия програмен период – 2014-2020 г, от екипа, разработил проекта.

Ловеч е един от 36-те града у нас, центрове на агломерационни ареали, който разработва интегриран план за градско възстановяване и развитие. Този план е съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в определени градски зони за въздействие.

Зоните за въздействие включват система от взаимосвързани дейности, които целят трайно подобрение на икономическото, материалното, социалното и екологичното положение на градската зона и града като цяло. Изработеният интегриран план ще подпомогне осъществяването на дългосрочната визия за развитието на града чрез реализация на проекти в градски територии в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, с привличане и координирано управление на разнородни инвестиции.

Съответствието на бъдещите проекти с интегрирания план е задължително условие за финансиране от структурните и кохезионните фондовете на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. Това каза след гласуването на общинските съветници днес кметът Казанджиев. Той им благодари за приетото решение, защото „интегрираният план касае перспективите за развитието на Ловеч. Така показахме, че всички ние – и общинска администрация, и общински съвет, работим заедно за нашия град и нашите съграждани и надграждаме вече постигнатото ”.

Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ предвижда зоните да бъдат определени от общинския съвет и одобрени от управляващия орган на оперативната програма. Крайният срок за подаване на предложението за определяне на зоните за въздействие в управляващия орган е 23 септември.

 

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%8a/

%d блогъра харесват това: