мар. 27 2013

Общинският съвет прие Спортния и Културния календари за 2013 г.

Прочетено710пъти

orientirane2208128Общинският съвет прие на заседанието си Календара на спортно-туристическите прояви на община Ловеч за 2013 г. и Календара на културните събития за 2013 г. Първият ще бъде обезпечен с 47 150 лв, вторият – с 60 000 лв., информират от пресцентъра на Общински съвет Ловеч.

В Спортния календар са разписани по месеци до края на годината конкретните спортно-туристически прояви, посочени са бюджетът им и организаторите, както и за какво и с колко ще бъдат подпомогнати местните спортни клубове.

Календарът включва турнири и състезания, провеждането на които цели съхраняване на спортните традиции в общината. Ориентиран е към подпомагане дейността на спортните клубове за повишаване на ефективността от общественополезната им дейност и създаване на възможности за откриване на перспективни деца. С приемането и реализирането му ще бъдат създадени условия за предизвикване интереса на децата към двигателна активност, за подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност.

Календарът на културните събития предвижда да се реализират и подкрепят събития с местна значимост, с национално и международно значение, както и културни прояви, посветени на важни годишнини, национални, официални и традиционни празници, юбилеи на културни институти, художествени състави и личности.

Основен акцент при изготвянето му е да се обезпечи и гарантира активното присъствие на професионалните институти чрез утвърдените и уникални за града събития, да бъдат подпомогнати те за реализиране на нови форми на представяне и популяризиране на културните им продукти. Чрез включването на конкретните прояви в Календара се постига баланс между видовете изкуства и равнопоставеност на творците и културните организации, създават се и условия за развитие на любителското творчество, насърчава се устойчивостта на културните събития и реализирането на нови и иновативни. Приоритет е творческата работа с децата и младите хора и активното им участие в културния живот на общината.

По време на обсъждането на Календара на културните събития за 2013 г. в залата днес бе обявено, че администрацията в лицето на зам.-кмета Пламен Петков се е ангажирала за следващата година той да бъде внесен в общинския съвет до ноември 2013 г. с предложен проектобюджет. Календарът бе приет с гласовете на 24 от общо 24 гласували съветници.

„За“ Календара на спортно-туристическите прояви на община Ловеч за 2013 г. гласуваха 20 общински съветници, един се въздържа.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82/

%d блогъра харесват това: