февр. 14 2014

Общинският съвет прие отчета на бюджет 2013 и актуализира план-сметката за разходите за комунални дейности през 2014 г.

Прочетено1337пъти

otshet biudjetНа 39-ото си заседание вчера общинският съвет прие отчета на бюджет 2013 на община Ловеч и актуализира план-сметката за разходите през 2014 г., необходими за предоставяне на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на депа за отпадъци и чистота на обществени площи в 34-ите населени места в община Ловеч и гр. Ловеч. Това съобщават от пресцентъра на Общински съвет Ловеч.

     Със 17 гласа „за“, трима „против“ и 9 „въздържали се“ от общо 29 участвали във вота общинският съвет прие отчета на бюджета за миналата година. При уточнен бюджет на приходите 32 559 277 лв отчетът към 31 декември 2013 г. е 28 265 303 лв. От тях приходите за държавни дейности са 16 718 348 лв (при уточнен бюджет 18 858 744 лв) и за местни дейности – 11 546 955 лв (уточнен бюджет 13 700 533 лв). Уточненият бюджет на разходите е общо в размер на 32 559 277 лв, отчетът към 31 декември е 28 265 303 лв. От тях разходите за държавни дейности са 17 234 814 лв (при уточнен бюджет 19 432 852 лв) и за местни дейности – 11 030 489 лв (уточнен бюджет 13 126 425 лв).

plan-smetka     Актуализацията на план-сметката за 2014 г. бе одобрена с вота на 17 съветници от 31 гласували, петима бяха против, 9 се въздържаха. Общият размер на разходите е 3 258 608 лв.

     Актуализацията е заради намаляване на стойността на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците от 35 на 22 лв. Така за града те са в размер на 300 790 лв, а за селата 86 263 лв. От разликата вследствие на намалените отчисления  100 000 лв се предвиждат за възлагане на строителен и авторски надзор за реализация на проекта „Закриване и рекултивация на старо градско сметище – гр. Ловеч“, 110 000 лв за изработване на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на община Ловеч, 40 540 лв за проектиране на обект „Актуализация на проект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин със система за третиране на неопасни битови, строителни и растителни отпадъци“ и 32 000 лв за провеждане на процедури по преотреждане и отчуждаване на земеделски земи във връзка с актуализацията на проекта за регионалното депо.

     След намаляване на отчисленията и предвижданите дейности общият размер на разходите по план-сметката за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци става 1 155 129 лв.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5/

%d блогъра харесват това: