Общинският съвет прие отчета за изпълнението на бюджета за полугодието

Прочетено1099пъти

obs260713148,35 % изпълнението на приходната и разходната част спрямо уточнения годишен план

 Общинският съвет прие на заседанието си вчера уточнения годишен план на бюджета на община Ловеч за първото шестмесечие на 2013 г., отчета на бюджета и отчета на извънбюджетните сметки и фондове, уточнения план и отчета на капиталовите разходи към 30 юни, актуализацията на плана за разходите и на капиталовите разходи, както и актуализирания списък на лица и длъжности, имащи право на разходи за пътуване. Предложението за това бе на кмета Минчо Казанджиев.

Бюджетът на община Ловеч бе приет с решение на общинския съвет от 1 март т. г. с размер на приходната и разходната част от 30 361 435 лв. През първото шестмесечие на годината са извършени промени съгласно писма на Министерството на финансите и решения на общинския съвет в размер на 508 770 лв (държавни дейности – 485 873 лв, и местни дейности – 22 897 лв). Така уточненият годишен план на бюджета към 30 юни т. г. е 30 870 205 лв.

Общата сума на отчетените приходи по бюджета на община Ловеч към 30 юни т. г. е в размер на 14 925 856 лв, което е 48,35 % спрямо уточнения годишен план. Предприети са мерки за събиране на просрочените вземания – връчване на писма, покани за доброволно изплащане на дължимите суми, прекратяване на договори, принудително изваждане от имоти и завеждане на съдебни искове и изпълнителни дела. За периода община Ловеч няма просрочени задължения.

Общата сума на извършените разходи по бюджета за полугодието е 14 925 856 лв, тоест 48,35 % спрямо уточнения годишен план. Анализът на разходната част показва, че всички бюджетни дейности са финансирани ритмично. В резултат на изпълнението на приходната част и доброто функциониране на системата за финансово управление и контрол, която непрекъснато се усъвършенства, към 30 юни община Ловеч няма неразплатени разходи. Към същата дата общината има дългосрочен дълг в размер на 5 356 065 лв, няма закъснения и наказателни лихви по обслужването му.

Целевата субсидия за капиталови разходи, чието разпределение е прието с решението от 1 март т. г., е в размер на 820 500 лв. Изпълнението на капиталовите разходи, финансирани с целева субсидия, към 30 юни е нулево. В тази връзка след направен задълбочен анализ на капиталовата програма и ревизиране на обектите по отношение на сключени договори и предстоящи обществени поръчки, както и за своевременното усвояване на целевата субсидия за капиталови разходи са предложени компенсирани промени, приети с актуализацията на капиталовите разходи.

Отчета за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2013 г. общинският съвет прие с 24 гласа „за“, без „против“ и 6 „въздържали се“ от общо 30 общински съветници, участвали във вота.

 

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d0%bb/

%d блогъра харесват това: