юни 12 2013

Общинският съвет прие нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Прочетено1919пъти

obs110613DОбщинският съвет на 30-ото си заседание вчера прие нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч. Тя бе включена в дневния ред още на 26-ото заседание на 28 май, но бе отложена за разглеждане на заседание с избран председател и при пълен състав на общинския съвет. Тогава на заседанието не присъстваха почти половината от общинските съветници. Предложението да се отложи разглеждането на Наредбата направи Светослав Иванов, подкрепиха го Милко Недялков и Валентина Янкова, които поискаха за следващото заседание да бъдат включени в предложението всички препоръки на постоянните комисии, нещо, с което тогава кметът се съгласи и вчера то бе факт.

След повече от 4-часови дебати вчера общинският съвет прие Наредбата (повече за определените такси и цени на услуги – в следващите дни – б. р.). Сред най-активните с обосновани предложения бяха Валентина Янкова, Ирина Митева и Милко Недялков, които и по време на обсъжданията в комисиите внесоха най-много промени към първочаналното предложение на общинската администрация.

Общински съветници отчетоха, че са взели правилно решение да отложат обсъждането на Наредбата за следващо заседание, защото така вчера са успели да приемат най-добрия за гражданите вариант.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b0/

Коментари

 1. Данчо Заверджиев каза:

  „Общински съветници отчетоха, че са взели правилно решение да отложат обсъждането на Наредбата за следващо заседание, защото така вчера са успели да приемат най-добрия за гражданите вариант.“

  Да бе да, най добрия за гражданите вариант ?!

  От къде на къде пък това да е най-добър добър вариант ?

  Кое да му е доброто да платиш 2 000 / ДВЕ ХИЛЯДИ/ лева за издаване на една заповед за работно време. Аре стига моля Ви се дее – то бива бива да е скъп подписа на кмета ама чак пък два бона излиза много солено на този който плаща за едно разрешение

  Това подобие на нормативен акт, наречено Наредба е пълно с закононарушения и за да не Ви отегчавам ще цитирам само още един порок на ‘наредбата’

  ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ
  Чл. 175. (1) За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси.
  (2) Освобождават се от такса собствениците на:
  1. кучета на инвалиди;
  2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
  3. кучета, използвани за опитни цели;
  4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
  5. кастрирани кучета;
  6. ловни кучета.
  (3) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

  ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
  Чл. 116. (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище.
  (2) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

  И двата закона точно указват, кои точно собственици се освобождават от такса, да ама в чл.39 от приетата наредба не една , а цели три алинени не кореспондират с императивния на цитираните по горе закони.

  И както вече казах няма да Ви губя времето с десетките примери за нарушение на закона от този така наречен „най-добър за гражданите вариант“ на наредбата.

  Надавам се след като влезе в сила Новата ‘наредба’ след десетина дни, Новият областен управител да се самосезира и със своя заповед да върне наредбата на ОбС за ново разглеждане за да стане наистина и реално тази наредба най-добрият вариант за гражданите…

 2. Данчо Заверджиев каза:

  Едно бързо и възможно най-кратко пояснение за да стане ясно, колко незаконосъобразна наредба са приели и колко са компетентни общинските съветници, които са я приели.

  Два закона казват, че се освобождават се от такса собственици на ловни кучета!

  Да ама общинските съветници са над закона и казват:

  Чл.39 ал. 2. т. 6. Ловни кучета. Собственикът на ловно куче трябва да притежава заверен за съответната календарна година ловен билет, издаден от БЛРС и да го предостави при поискване на ветеринарните и общински органи.

  От къде на къде собственика на ловно куче да върви с ловен билет и то не от кой да е, а само от БЛРС.

  Ами ако собственика е член на НЛРС-СЛРБ кво правим ?

  Знаят ли изобщо общинските съветници, че Ловно и Ловно рибарско сдружение е това, което отговаря на чл.29 и чл.30 от Закона за лова и опазване на дивеча и който и да е собственик на ловно куче може да е член на сдружение което е регистрирано съгласно на закона.

  А кво правим ако е пък собственика е член на Паневропески ловно-рибарски съюз или на някакво, какво да е ловно европейско сдружение.

  Ето точно за това законодателя е разпоредил, че се освобождават от такса собственици на ловни кучета, без да е указал какви и на кой да са членове.

  За какъв „най-добър за гражданите вариант” изобщо някой може да се помисли да говори, когато се говори за тази наредба ?

%d блогъра харесват това: