Общинският съвет прие на 56-ото си заседание правилник за функциониране на общински проектен фонд

Прочетено1300пъти

obshtinalovech2602151Общинският съвет прие на 56-ото си заседание правилник за функциониране на общински проектен фонд. Той отменя действащите в момента правилници за финансиране на проектни инициативи на граждански сдружения и обединения от община Ловеч и за условията, реда и критериите за финансово подпомагане дейността на спортните клубове, както и правилата за финансова подкрепа на дейността на народните читалища.

     Новият правилник обобщава правилата и принципите на тези документи за кандидатстване, оценяване и финансиране на проектни предложения, събития и дейности от обществена значимост за населението със средства от общинския бюджет.

     В него са разписани организацията, условията и редът за финансово взаимодействие и сътрудничество между община Ловеч и гражданските сдружения по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и обединенията, чиято дейност е в обществена полза, правилата за финансова подкрепа на дейностите на народните читалища, устройството на дейността на общинския фонд „Култура“ с условията и реда за предоставяне на средства от него и условията, редът, критериите и принципите за законосъобразното и обективно разпределение на финансовите средства от общината за подпомагане на спортните клубове.

     Целите, които се поставят с този правилник, са подобряване на опита на гражданските обединения в планирането, изпълнението и отчетността на проектни предложения.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-56-%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4/

%d блогъра харесват това: