Ное. 28 2012

Общинският съвет определи размера на такса битови отпадъци за 2013 г.

Прочетено1982пъти

Общинският съвет определи размера на такса битови отпадъци за 2013 г. Това стана вчера, на 19-ото му заседание, по предложение на кмета Минчо Казанджиев. Размерът на таксата за битови отпадъци за жилищни имоти в града е 1,3 промила върху данъчната оценка (без промяна в сравнение с тази година), за селата той е 4,4 промила. За нежилищните имоти  размерът е 9,4 промила в града, а в селата – 10 промила.

Това означава вдигане на такса битови отпадъци за населението в селата и намаляване за фирмите в града. Увеличението за селата е 0,7 промила в сравнение с тази година, което по изчисления на съветници няма да е повече от 1,70 лв. 3,8 промила ще плащат хората по селата за сметосъбиране и сметоизвозване и 0,6 промила за депониране и обезвреждане на битовия отпадък в депото. Фирмите в града ще плащат с 0,6 промила по-малко за чистота, тоест 4 промила, за сметосъбиране и сметоизвозване – 4,9 промила, и за депа – 0,5 промила.

Намалението на промила в дейността чистота за нежилищните имоти кметът Казанджиев обясни със задълбочаващата се икономическа криза. За постигане на по-голяма справедливост и поради факта, че данъчните оценки на имотите в 34-ите населени места са силно занижени и разходите по план-сметката досега се покриват солидарно от гражданите на град Ловеч, с цел намаляване на разликата между необходимите средства и действителния облог за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци кметът предложи увеличението на промилите по съответните дейности.

А намаляването на промилите ще бъде компенсирано, обясни той, с по-ефективната работа на служителите от дирекция „Местни данъци и такси”. Ще бъде увеличен броят на изготвените актове за установяване на задължения по декларации и покани, както и броят на комплектованите преписки до НАП за принудително събиране на задълженията. Постигането на по-голяма ефективност на управлението на битовите отпадъци, както и увеличените приходи от тези дейности ще компенсират намаляването на промила за нежилищните имоти, коментира още кметът.

Няма да се плащат промили за чистота за имотите извън строителните граници, с изключение на намиращите се в седем местности, за които е взето отделно решение. За жилищните имоти извън строителните граници в града промилът за депа е 0,1, а за нежилищните 0,5. В селата те са 0,6 за депа за жилищните имоти и 0,7 за нежилищните.

За жилищните имоти в строителните граници, в които общината не е организирала събиране и извозване на битови отпадъци за 2013 г. – ул. „Могилата” и местността „Червен бряг” в града, ще се плаща за чистота 0,6 промила и за депа – 0,1 промила. За нежилищните имоти за чистота промилът е 4, за депа – 0,5.

За жилищните имоти в седемте местности извън строителните граници на населените места ще се плащат за депа 0,1 промила и за чистота – 0,6 промила. А за нежилищните имоти в местностите за депа промилът е 0,5, а за чистота – 4.

Общинският съвет прие вчера и таксите за обслужване на заявени от фирмите контейнери за 2013 г. За събиране и извозване на твърди битови отпадъци в града за контейнери, тип бобър (1,1 куб. м), 260 пъти в годината ще се плащат 6295,43 лв с ДДС. За 104 пъти в годината – 2518,17 лв, и за 52 пъти – 1259,09 лв. За пластмасов съд, 240 лв, цените са за 260 пъти годишно събиране и извозване 1789,55 лв, за 104 пъти – 715,82 лв, и за 52 пъти – 357,91 лв. За селата за 24 пъти в годината събиране и извозване на твърди битови отпадъци в контейнер, тип бобър, ще се плащат 629,12 лв, а пак за същата кратност, но за пластмасов съд – 189,19 лв.

Преди гласуването на предложението на кмета за определяне на размера на такса битови отпадъци за 2013 г. общинският съветник Анатолий Иванов го определи като коректно, балансирано и относително справедливо. Той посочи, че в момента съществува дисбаланс между количествата генериран отпадък от физически и юридически лица. Фирмите, каза Иванов, генерират много по-малко, отколкото заплащат. И изчисли, че 40 % от общия отпадък генерират фирмите, а в същото време плащат 75 на сто от общата сума. Предложената схема дава възможност за частично възстановяване на този дисбаланс, това ще даде глътка въздух за бизнеса, обобщи Иванов.

Размерът на такса битови отпадъци за 2013 г. бе приет с вота на 26 от общо 29 гласували общински съветници, трима бяха „против”.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0/

Коментари

  1. galia каза:

    Добре вдигат таксите за селата, ама дали някои от тези съветници си е вдигнал задника, за да провери колко се събира смет по селата. Та те ходят там само когато има банкетчета и някое друго подаръче…

%d блогъра харесват това: