Общинският съвет одобри промяна предназначението на имота в Дойренци, отреден за училище

Прочетено2044пъти

Общинският съвет даде съгласие за промяна предназначението на имота в Дойренци, отреден за училище, в имот за образователни, здравни, социални и хуманитарни дейности и задължи кмета на община Ловеч да внесе мотивирано предложение до министъра на образованието, младежта и науката за това.

     Предложението направи Ирина Митева, председател на съвета за управление на Общинския фонд за приватизация, инвестиции и следприватизационен контрол, в чийто годишен план за приватизацията е включен имотът. Положително становище са заявили кметът на Дойренци Мариана Хитова и кметският съвет в селото.

     През 2008 г. ОУ „Хр. Ботев” беше закрито, сградата му бе преобразувана от публична в частна общинска собственост и оттогава досега тя не се ползва и вече е започнало разрушаването й. Инвестиционно намерение за купуване на имота е постъпило в общината от „ЕСПА-АГРО” ООД – Ловеч, планираните дейности са изцяло съобразени с промените в Закона за народната просвета – изграждане на музейна сбирка с документи, предмети, книги и материали, свързани с историята на селото, и създаване на учебна база за провеждане на кръжоци и курсове по овощарство, зеленчукопроизводство, оранжерийно производство. За да се открие процедура за приватизацията обаче, е необходимо да се промени предназначението на имота. Това може да стане само след писмено съгласие на просветния министър, като в мотивираното предложение до него е нужно да фигурира и решението на общинския съвет.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4/