Ное. 28 2012

Общинският съвет одобри план-сметката за разходите за комунална дейност за 2013 г., не разреши 200 хил. лв за снегопочистване

Прочетено884пъти

Общинският съвет одобри вчера на заседанието си план-сметката за разходите за комунална дейност за 2013 г. , съобщават от ОбС Ловеч. Общият размер е с 200 000 лв по-малко от предложените от кмета 2 919 398 лв, тоест 2 719 398 лв. Намалението е в частта планирани средства за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии, предназначени за обществено ползване, които от 977 536 лв станаха 777 536 лв. Тези 200 000 лв кметът бе предложил да са за снегопочистване на улична настилка и обществени площи. С 13 гласа „за”, един „против” и 11 „въздържали се” от 29 общински съветници, участвали във вота, предложението за това не бе прието. Иначе план-сметката бе одобрена с 26 гласа „за”, двама „против”, без въздържали се от общо 28 гласували.

Залагането на средства за снегопочистване в план-сметката не противоречи на закона, но сумата от 200 000 лв не е подкрепена с нищо, обяви общинският съветник Тихол Тихолов. Така че въпросът е не дали да се заложат пари, а колко, каза той. Тихолов препоръча на общинската администрация занапред да внася план-сметката през септември, за да бъде огледано всичко навреме. С това се съгласи кметът Минчо Казанджиев. Той каза още, че за следващото заседание на общинския съвет ще внесе пълна калкулация за разходите за снегопочистването за идната година, за да мотивира предложението си за тези 200 000 лв.

След като бе гласувано решението, съветникът Милко Недялков заяви, че с този акт снегопочистването вече е извадено от задълженията на общинската администрация. Ако кметът реши да чисти, ще взима пари от други местни приходи, вместо да се освободят от бюджета тези 200 000 лв и да отидат в план-сметката, каза Недялков.

От гласуваните 777 536 лв 757 536 лв са за почистване на улични платна, тротоари и обществени площи и 20 000 лв за миене на улична настилка и обществени площи.  Тези средства са предвидени само за града, за 34-ите села услугата не се предлага.

В план-сметката са включени още средства за осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – 78 000 лв. Ще бъдат купени за селата 100 съда за твърди битови отпадъци, тип „Бобър”, с обем 1100 литра и 180 компостера. Ще бъде направена и инвентаризация с номерация за всеки съд.

За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци в общината се предвиждат 778 721 лв, от които 592 709 лв за града и 186 012 за селата.

За събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа за обезвреждане средствата са 1 085 141 лв. За предоставяне на концесия за дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци” за град Ловеч се предвиждат 908 585 лв. (Тук възнаграждението на концесионера след обсъждане на предложението в постоянните комисии е намалено с 28 800 лв от първоначално предложеното. Милко Недялков подчерта, че общинският съвет на Ловеч вече трета година не увеличава концесионното възнаграждение.) За организирано събиране и извозване на твърди битови отпадъци за селата планираните средства са 176 556 лв.

Преди дебатите и гласуването вносителят на предложението за план-сметката – кметът Казанджиев, обясни, че при разработването на план-сметката общинската администрация е взела под внимание действащите договори за сметосъбиране и сметоизвозване и чистота в града и селата, изискванията на Закона за управление на отпадъците,  възможностите за предоставяне на услугата с по-високо качество.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0%d1%82/

%d блогъра харесват това: