Общинският съвет одобри изграждането на 10-те противопожарни депа, включи и селата Прелом и Радювене

Прочетено1074пъти

Общинският съвет одобри изграждането на 10 противопожарни депа в община Ловеч, като даде съгласие община Ловеч да кандидатства по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Основните цели на тази мярка са възстановяване на горите, повредени от горски пожари и други природни бедствия, и подобряване на превантивните дейности за борба с горските пожари. За нуждите на кандидатстването по програмата е необходимо решение на общинския съвет, с което се дава съгласие за това и се декларира, че дейностите на проекта отговарят на приоритетите на общинския план за развитие.

Противопожарни депа може да се оборудват в райони, където има общински горски фонд и общински поземлен фонд, сочи утвърденият оперативен план за изпълнение на противопожарни мероприятия за 2012 г. Оборудването и изграждането на депата се прави съгласно Наредба № 8 от май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Проектното предложение на община Ловеч предвижда изграждане на 10 противопожарни депа – в селата Лисец, Гостиня, Йоглав, Дойренци, Абланица, Александрово, Малиново и Соколово, и в Ловеч, които ще обслужват и съседни землища и обхващат всички села в общината, както и изграждане на гаражи на опитното поле. Общинският съвет на заседанието си днес реши в обхвата да бъдат включени и селата Прелом и Радювене, които бяха пропуснати в първоначалното предложение

Предвидените инвестиции в размер на 48 888 лв с ДДС са за закупуване на оборудване за противопожарните депа и защитни средства. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 % от общите допустими разходи по проекта. Тази дейност е част от мерките, заложени в общинския план за развитие на община Ловеч 2007-2013 г.

Пресцентър Общински съвет Ловеч

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82/

%d блогъра харесват това: