февр. 26 2013

Общинският съвет не прие отчета на бюджета за 2012 г., не обсъди бюджет 2013

Прочетено1524пъти

obs2602131Ново заседание по тези точки на 1 март

С 16 гласа „за“, 6 „против“ и 6 „въздържали се“ от общо 28 гласували общинските съветници на заседанието си днес не приеха отчета за изпълнението на бюджета на община Ловеч за 2012 г. и така отпадна възможността да бъде обсъден проектът за бюджет 2013, съобщават от Общински съвет. Ново заседание с дневен ред, включващ тези две точки, председателят на общинския съвет Корнелия Маринова обяви за 1 март от 17 ч.

     Маринова бе един от съветниците, гласували против отчета. По време на дебатите тя поиска отговор от кмета колко е точният размер на такса битови отпадъци за 2012 г., какъв е размерът на преходния остатък от такса битови отпадъци за 2011 г., включени ли са недоборът и преходният остатък в посочената сума като отчет към 31 декември 2012 г. в размер на  2 877 484 лв приходи от такса битови отпадъци (Приложение 1 от отчета на бюджет 2012). Председателят на общинския съвет поиска отговор още кое налага драстично изменение в уточнения план за дейностите 623 и 627 (Приложение 8.1 от отчета на бюджет 2012). В отчета е посочено, че уточненият бюджет към 31 декември 2012 г. е 2 170 488 лв по дейност 623 – „Чистота“, а първоначалният план за 2012 е 1 123 288 лв. В дейност 627 – „Управление на дейностите по отпадъците“, от 1 723 941 лв първоначален бюджет 2012 изменението е 747 008 лв уточнен бюджет към 31 декември м. г.  Питам, коментира Маринова, защото в проектобюджета по същите тези дейности съотношението се запазва приблизително такова, каквото е в първоначалния план за 2012 г., затова не виждам логика сега да ги разместваме.

     Точният размер на събраната такса битови отпадъци за 2012 г. е 2 877 464 лв, отговори кметът Минчо Казанджиев, тя е отразена в справката за приходите по бюджета в Приложение 1, параграф 2707. В тази сума влизат и недоборите от предходни години. За преходния остатък той се ангажира да направи справка и да даде допълнително информация. Казанджиев обясни, че промените по Приложение 8.1 са по препоръка на Сметната палата, средствата от едната дейност да бъдат отчетени в другата, корекцията е направена и това е съобразено в бюджета за 2013 г.

     По никакъв начин не мога да получа числото 2 877 464 лв, не стана ясно какво точно включва тази сума, каза Корнелия Маринова и заяви: Всичката тази неяснота ме кара да не подкрепя отчета на бюджета за 2012 г.

     След гласуване на решението, с което общинският съвет не прие отчета на бюджета на община Ловеч за 2012 г., съветникът Светослав Иванов поиска прегласуване. То показа същото – 16 „за“, 6 „против“ и 6 „въздържали се“. С този акт се оказа, че общинският съвет, по чийто правилник при прегласуване второто е окончателно, не може да проведе обсъждане на проекта за бюджет 2013.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8e%d0%b4/

Коментари

 1. Данчо Заверджиев каза:

  Ако в условията на сега действащия /години наред/ закон за общинските бюджети се налага най-малко на две заседания на ОбС да се приеме отчета и бюджета на общината , то изобщо не ми се мисли в колко заседания на ОбС ще се приеме отчета и бюджет 2014 тъй като от 1 януари 2014 влиза в сила Закон за публичните финансии съгласно, който Бюджетите на общините се приемат от общинските съвети по реда на този закон.

  Общинските съвети и кметовете при съставянето, приемането и изпълнението на бюджетите на общините трябва да спазват съответните фискални правила по този закон.

  До влизане в сила на този закон има не повече от 10 месеца , а това е изключително кратък срок /според мен / за да бъде изпълнено задължението на Общинския съвет да приеме наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, разработена при спазване на принципите, правилата и процедурите по този закон.

  Добрата новина е , че съгласно Чл. 47. /от този закон/ Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по ред, определен от общинския съвет и от определените със закон компетентни органи и ако някой не е доволен от нещо свързано с публичните финансии на общината ще трябва да потърси вината първо у себе си защото не е упражнил правото си на контрол дадено му по закон.

  А още по-добрата новина е , че с наредбата може да се определи бюджетът на общината да се съставя, приема, изпълнява и отчита и в програмен формат-
  както се казва- европейска работа.

  Искрено желая успех в работата на общинските съветници в оставащите 10 месеца .Аз мисля, че това е изключително трудна и тежка задача за изпълнение . Закона е почти 100 страници / 175 члена/ и процеса по приемането на Наредбата по този закон би трябвало да започне от вчера.

 2. Данчо Заверджиев каза:

  Ако в условията на сега действащия /години наред/ закон за общинските бюджети се налага най-малко на две заседания на ОбС да се приеме отчета и бюджета на общината , то изобщо не ми се мисли в колко заседания на ОбС ще се приеме отчета и бюджет 2014 тъй като от 1 януари 2014 влиза в сила Закон за публичните финансии съгласно, който Бюджетите на общините се приемат от общинските съвети по реда на този закон.

  Общинските съвети и кметовете при съставянето, приемането и изпълнението на бюджетите на общините трябва да спазват съответните фискални правила по този закон.

  До влизане в сила на този закон има не повече от 10 месеца , а това е изключително кратък срок /според мен / за да бъде изпълнено задължението на Общинския съвет да приеме наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, разработена при спазване на принципите, правилата и процедурите по този закон.

  Добрата новина е , че съгласно Чл. 47. /от този закон/ Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по ред, определен от общинския съвет и от определените със закон компетентни органи и ако някой не е доволен от нещо свързано с публичните финансии на общината ще трябва да потърси вината първо у себе си защото не е упражнил правото си на контрол дадено му по закон.

  А още по-добрата новина е , че с наредбата може да се определи бюджетът на общината да се съставя, приема, изпълнява и отчита и в програмен формат-
  както се казва- европейска работа.

  Искрено желая успех в работата на общинските съветници в оставащите 10 месеца .Аз мисля, че това е изключително трудна и тежка задача за изпълнение . Закона е почти 100 страници / 175 члена/ и процеса по приемането на Наредбата по този закон би трябвало да започне от вчера.

 3. Данчо Заверджиев каза:

  Във връзка с правото на контрол от местната общност дадено ни от закона описан по-горе, предлагам да изработим на правилата на контрол които са ни дадени по този закон.

  За това е необходимо да се създаде доброволна група от всички желаещи и имащи време да изготвят Правилата.

  Всички онези, които са съпричастни към тази идея, но нямат време пряко да участват в работната група могат да участват с предложения изпратени по email или друг предпочитан от тях начин до работната група.
  Също така и всички, който плащат местни данъци и такси в Ловешка община, но не живеят тук могат да изпращат предложения до работната група.

  Основния принцип на работа на работната група е доброволност.
  Всички направени предложения в и до работната група ще бъдат включени в Правилата на контрол само и единствено ако са в рамките на закона и добрите нрави.

  Работната група трябва да бъде създадена в рамките на един месец и да проведе първата си работна среща.
  В рамките на следващите три месеца трябва да бъдат изработени правилата на база всички постъпили предложения, както и след изработване на правилата ще могат да се допълват с нови предложения които бъдат направени и допълват Правилата.

  Така изготвените правила ще бъдат поставени най-малко на две обществени обсъждания, а за 34-те населени места в Общината ще бъдат изпратени за да имат възможност гражданите там да ги обсъдят и допълнят.

  Както се казва ‘сега се създават правилата на играта’ и всеки може свободно и доброволно да участва в тях, за да не може след това да казва, че по обективни причини/ правилата някой друг му ги е създал/ не може да упражнява контрол по този закон.

%d блогъра харесват това: