Ное. 23 2015

Общинският съвет даде съгласие община Ловеч да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ за продължаване дейността на ОИЦ

Прочетено2124пъти

ekipoiclovech2701154Общинският съвет даде съгласие на заседанието си вчера община Ловеч да подаде проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване функционирането на национална мрежа от 27 областни информационни центъра“ на оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Областният информационен център (ОИЦ) – Ловеч, и мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз в България функционират от 2012 г. В програмния период 2007-2013 г. мрежата предоставяше информация за възможностите за финансиране по програмите, съфинансирани от структурните и кохезионния фанд на ЕС.

В периода 2015-2023 г. мрежата ще предоставя информация и ще популяризира европейските структурни и инвестиционни фондове. В изпълнение на целите на Националната комуникационна стратегия и на Споразумението за партньорство процедурата, по която ще се кандидатства, ще надгради постигнатата познаваемост за европейските фондове и програми, като ОИЦ – Ловеч, ще работи за повишаване прозрачността при изпълнението и управлението на програмите. Целта на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е осигуряване на ефективно функциониране на 27-те областни информационни центъра. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за община Ловеч е 315 хил. лв, като не се изисква съфинансиране. Крайният срок за подаване на проектното предложение е 21 декември т. г.

Съобразявайки се с насоките за кандидатстване, общинският съвет вчера учреди безвъзмездно право на ползване върху северния салон на първия етаж от сградата в Бароковите къщи, където се помещава ОИЦ сега, за срок до 2023 г. и даде съгласие в помещението да се извърши текущ ремонт, както и да се осигури финансов ресурс, необходим за изпълнението на планираните по проекта дейности и резултати.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd-7/

%d блогъра харесват това: