Ное. 29 2012

Общинският съвет даде съгласие за отпускане на заем от общината на ОУ „Хр. Никифоров” за съфинансиране на СМР по проекта за енергийна ефективност

Прочетено1205пъти

Общинският съвет даде вчера съгласие за отпускане на временен безлихвен заем от Специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи в община Ловеч за осигуряване на допълнителен собствен финансов принос в размер до 136 375,24 лв с ДДС. Парите са за съфинансиране на строително-монтажни работи (СМР) по проекта „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската и образователната инфраструктура в община Ловеч”, който общината спечели по оперативна програма „Регионално развитие”. Средствата ще бъдат възстановени от ОУ „Христо Никифоров” – Ловеч – ползвател на резултатите от проекта, от реализираните икономии от енергопотреблението.

Предложението за това направи кметът Минчо Казанджиев. Стойността на проекта, за който е подписан договор с управляващия орган на оперативната програма, е 4 229 684,84 лв с ДДС. Съфинансирането тук е: задължителни 15 % – 634 452,73 лв с ДДС, от които 499 452,73 лв от община Ловеч, и 135 000 лв деклариран принос на трите училища, включени в проекта – ОУ „Васил Левски” (60 000 лв), ОУ „Проф. Димитър Димов” (30 000 лв) и ОУ „Христо Никифоров” (45 000 лв). Допълнителният финансов принос над тези 15 % е в размер на 314 247,19 лв с ДДС и се поема от общината. Общият финансов принос на общината по проекта е 813 699,92 лв с ДДС.

По време на оценката на проекта обаче са отпаднали част от СМР, които не са определени като мерки за енергийна ефективност и са недопустими за финансиране по схемата. Тяхната обща стойност възлиза на 1 010 195,50 лв с ДДС. От управляващия орган на оперативната програма посочват, че е допустимо да се включат неодобрените позиции като допълнителен финансов принос над задължителните 15 % по договора за безвъзмездна финансова помощ.

За изпълнението на проекта според общинската администрация има два варианта – да се изпълни без неодобрените строително-ремонтни дейности или да се включат те като допълнителен финансов принос на бенефициента. Поради ограничените възможности на бюджета на общината и други задължителни съфинансирания по проекти община Ловеч не може да поеме безвъзмездно неодобрените разходи като допълнителен финансов принос. Затова се предлага това осигуряване на средства в размер до 136 375,24 лв с ДДС от Общинския фонд за приватизация и следприватизационен контрол за СМР по проекта на ОУ „Христо Никифоров”. Периодът на погасяване на безлихвения заем е 15 години, а годишният размер на вноската е до 9200 лв. Писмо с предложение за това е отправено до кмета на общината от директора на училището след проведено заседание на общото събрание.

ОУ „Васил Левски” ще поеме като собствен финансов принос изпълнението на неодобрените разходи в размер на 40 923,74 лв. ОУ „Проф. Димитър Димов” отказва възможността за поемане на безлихвен заем от общината. Проектът за това училище ще се реализира съгласно одобрените разходи, а за неодобрените ще се търси финансиране в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие за Зона с преобладаващ социален характер, в която училището попада. По същия начин ще се процедира и с детската градина, включена в проекта – ЦДГ „Радост”.

За да се открие процедура по реда за Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на СМР по проекта е необходимо да се предостави в управляващия орган на оперативната програма решение на общинския съвет за допълнително съфинансиране на неодобрените разходи, за да се сключи анекс към основния договор за безвъзмездна финансова помощ.

Решението за това бе взето с гласовете на 23-има от общо 24 гласували общински съветници, само един бе „против”.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%bf/

%d блогъра харесват това: