Общинският съвет даде съгласие „Еко“ да вземе кредит за закупуване на многофункционален автомобил

Прочетено1278пъти

doncheva3001121Общинският съвет даде съгласие днес на заседанието си „Еко” ЕАД – Ловеч, да кандидатства за отпускане на банков кредит пред банка „Инвестбанк” в размер на 165 800 лв., съобщават от ОбС Ловеч. Парите са за закупуване на специализиран многофункционален автомобил за почистване с оборудване – 129 000 лв, и  за рефинансиране на сега действащ кредит – 36 800 лв. Предложението за това бе на изпълнителния директор на общинската фирма Антоанела Дончева. Тя посочва, че на дружеството са възложени дейности по поддържането на паркове и градини, хигиенизиране на обществени площи, извършване на комунална дейност и услуги за населението и за други фирми на територията на Ловешка община, а това налага използването на скъпоструваща специализирана техника.

     „Еко” ползва в дейността си в момента 19 автомобила, трактора и специализирана техника. Преобладаващата част от тях са амортизирани, монофункционални, енергоемки и нископроизводителни, което повишава разходите за експлоатация, поддръжка и ремонт. За увеличаване на производителността и обхващане на повече райони за почистване е крайно наложително закупуването на нов многофункционален почистващ автомобил. В момента „Еко” погасява кредит, усвоен през декември 2008 г., за закупен специализиран автомобил, до края на срока на погасяване остават 9 месечни вноски, което от своя страна налага рефинансиране на сега действащия кредит.

     След разглеждане на 6 оферти от банки и подбор на икономически най-изгодната от дружеството са се спрели на офертата на „Инвестбанк” – клон Ловеч, която предлага фиксирана лихва, един месец гратисен период, без такса за предсрочно погасяване.

     Своето съгласие „Еко“ да сключи договор за предоставяне на инвестиционен кредит и за неговото обезпечаване даде и кметът на основание Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик от община Ловеч върху общинската част от капитала на търговските дружества.

     Предвижданията на дружеството са погасяването на кредита да се извърши за 36 месеца при анюитетен погасителен план.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b5-%d0%b5%d0%ba%d0%be/

1 коментар

  1. Браво! Едно наистина разумно решение, което ще бъде в полза на град Ловеч.

%d блогъра харесват това: