Общинските съветници решават как да гласува кметът на извънредното Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф.д-р П.Стоянов”АД

Прочетено974пъти

Общинските съветници в Ловеч ще трябва да обсъдят и решат как да гласува кметът на Община Ловеч на извънредното  Общо  събрание  на акционерите на  МБАЛ „Проф.д-р П.Стоянов”АД, гр.Ловеч, което е насрочено за 26.09.2017 г. на адрес на управление гр.Ловеч, ул.”Съйко Съев” №27.

Предложението е внесено от Петър Цолов, председател на Общински съвет-Ловеч, и ще бъде гласувано на редовното заседание на ОбС на  12 септември.

Извънредното Общо събрание на акционерите на 26.09.2017 год. Ще се проведе от 11 ч. в сградата на лечебното заведение. То се свиква на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон. При липса на кворум новото заседание ще се проведе на 11.10.2017 год. от 11,00ч. в сградата на лечебното заведение, при същия дневен ред.

Кметът Корнелия Маринова ще гласува със „за”, „против” или   „въздържал се” по следните точки:

  1. Промяна в състава на Съвета на директорите с проект за решение.
  2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите .
  3. Определяне на възнаграждение на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението”.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%b3/