Общинските съветници приеха днес отчета за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2015 година

Прочетено1049пъти

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Общинските съветници приеха днес отчета за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2015 година, който беше включен като точка 4 в дневния ред на дванадесетото заседание, което започна в 10.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет под председателството на Петър Цолов. Гласуването бе така – 28 „За“, 2 „Против“ и без „Въздържал се“.

Според прието решение от 12.02.2015 г. бюджетът е в следните размери. Приходите с държавен характер са 16 741 057 лв., а приходите от местен характер  са 14 211 091 лв. Всичките приходи по бюджета са 30 957 148 лв., толкова са и разходите според документите.

Общата субсидия е увеличена с 1 100 464 лв.

Увеличението на целевите трансфери от централния бюджет са 29 732 лв., а увеличението  на получените от общината целеви трансфери са от ЦБ са 785 872 лв.

Изпълнението на плана за приходите по бюджета е 86,94 % (това са 29 522 432 лв. при планувани 33 956  652 лв.).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Най-големите длъжници на общината са кооперация ПКИ Надежда – Ловеч с 5 249 лв., „Кейп Жирардо“ ЕООД 3 453 лв. „Гемини“ ООД Ловеч, 2 995 лв. , „Медицински център I – ЛЗИСМП ООД Ловеч, със 7 190 лв.

Има заведени съдебни искове, както и съдебни спорове с някои ползватели. Например в дирекция АПИО е предадено досието на „Джи Пи Ей Груп“ АД София, бивш наемател на източния салон на Бароковите къщи, с неизплатени задължения от  22 027 лв., и др.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%85%d0%b0-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%be%d1%82%d1%87/

%d блогъра харесват това: