Общинските съветници не приеха информацията за икономическите резултати и финансовото състояние на „ЕКО” ЕАД Ловеч

Прочетено2343пъти

Общинските съветници гласуваха да не се приема представената информация за икономическите резултати и финансовото състояние на „ЕКО” ЕАД гр. Ловеч. Отхвърлянето стана по предложение на общинския съветник Минчо Казанджиев и то бе подкрепено със 17 гласа „За“, 10 „Против“ и три „Въздържал се“.

Според Минчо Казанджиев  представеният документ не отразяване  достатъчно ясно финансовото състояние на общинското дружество, почистването през зимата било едно от най-лошите в последните години и прочие. Стигна се до спор какво пише в точно документа, оказа се, че е прочетено грешно.

На това отрицателно становище се противопостави общинският съветник Иво Райнов. Той изтъкна, че само фактът със спестените годишно по 400 000 лв. са довели до възможността да не се вдига такса отпадъци в Ловеч и това е достатъчно да се подкрепи дейността на дружеството. Общинският съветник има предвид, че тези 400 000 лв. са били плащани преди поради надписване на количеството отпадъци в депото за твърди отпадъци.

Финансовият отчет на „ЕКО” ЕАД гр. Ловеч за 2016 г. сочи печалба в размер на 58 000 лв., при поставената бизнес задача – реализиране на печалба от 26 000 лв. След облагане на печалбата с данък остават 52 073,43 лв. за разпределение, като предложението на Съвета на директорите е 10 % от сумата – 5 207,34 лв. да се заделят за фонд „Резервен“, а 90 % от сумата – 46 866,09 лв. за фонд „Други резерви на дружеството за закупуване на техника.  Видно от финансовия отчет за 2016 г., дружеството е постигнало в своята дейност много добри резултати, като е запазило високо ниво на финансова независимост, успешно управлява финансовите си ресурси и безпроблемно обслужва задълженията си. Въпреки тези резултати общинските съветници върнаха информация за да се обогати с повече данни.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%85%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80/

1 коментар

  1. Срамно и жалко решение на ОС !